Cynhadledd Ryngwladol ar Astudiaethau Cymreig 2016

Harvard University

 

   Noddir gan yr Adran Ieithoedd ac Llenyddiaeth Celtaidd

Prifysgol Harvard 

Gorffennaf 20fed-22ain 2016 

 

 

Prif Siaradwyr

  • Matthew Rhys (in conversation with Daniel Williams), "From House of America to The Americans” (Darlith Flynyddol Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, Prifysgol Abertawe)
  • Marc Shell (HarvardUniversity), "Language Wars” (Noddwyd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru)
  • Rt. Hon. Rhodri Morgan, "Is the UK Breaking Up and Does it Matter to Wales?” (Noddwyd gan Brifysgol Abertawe)
  • Sarah Prescott (Aberystwyth), "Archipelagic Elegy: Eighteenth-Century Women's Poetry from Ireland, Scotland and Wales" (Noddwyd gan Brifysgol Aberystwyth)

Gwybodaeth i ddirprwyon

Ar gyfer dirprwyon sy’n aros mewn llety ar y campws:  

Digwyddiadau ychwanegol ynghlwm â’r gynhadledd

Drwy gydol y gynhadledd:

Dydd Gwener Gorffennaf 22:

  • 7.00 pm: Menna Elfyn yn darllen o’i gwaith yn y Siop Lyfrau Grolier Poetry hanesyddol, Harvard Square

Cofrestru

  • Lawrlwythwch y Ffurflen Gofrestru NAASWCH 2016 NAASWCH 2016 Registration Form (cofrestru wedi cau) a’i hanfon at Daniel Williams a Melinda Grey
  • Talwch y ffi gofrestru $195 drwy ddefnyddio’r ddolen Paypal isod  
  • Sylwch fod y tocynnau i wledd y gynhadledd wedi gwerthu allan. Cysylltwch â Melinda Grey os hoffech gael eich rhoi ar y rhestr aros.   
2016 Conference Registration

Llety ar y campws

All of the on campus accommodation has now been allocated. Please direct any enquiries to Melinda Gray and use the links on the right to explore local hotel accommodation options.

To pay for on campus accommodation that you have already reserved please use the PayPal link:

Alwad am Bapurau

Mae Pwyllgor Rhaglen NAASWCH yn chwilio am safbwyntiau amrywiol ar bob agwedd ar Gymru a'r diwylliant Cymreig - yn ogystal â chynigion sy'n canolbwyntio ar y Cymry yng Ngogledd America - o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. (Ar gau yn awr).

Am NAASWCH

Mae NAASWCH yn gymdeithas aml-ddisgyblaethol o ysgolheigion, athrawon ac unigolion sy’n datblygu ysgolheictod ym maes astudiaethau Cymreig, yn cefnogi astudiaeth diwylliant Cymry yn America a meithrin cysylltiadau rhyngwladol rhnwg ysgolheigion, athrawon a chymuned Cymry America. 

I’r perwyl hwn, mae NAASWCH yn cynnal cynhadledd bob dwy flynedd er mwyn galluogi ysgolheigion ym meysydd hanes, llenyddiaeth, iaith a’r celfyddydau i gyflwyno a thrafod canfyddiadau eu hymchwil.

Ewch i wefan NAASWCH.