Beth rydym yn ei gynnig

Beth rydym yn ei gynnig

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Datblygiad Proffesiynol, wedi'u hachredu neu heb eu hachredu, a gynlluniwyd i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth mae eu hangen arnoch i gyflawni'ch nodau busnes.

Rydym yn cynnig rhaglenni sefydledig a rhai y gellir eu datblygu i ddiwallu anghenion eich busnes, wedi'u darparu gan arbenigwyr yn eu meysydd a'u hategu gan ragoriaeth ymchwil ac addysgu o safon fyd-eang. Mae ein cyrsiau'n hyblyg hefyd a gellir eu cynnig ar sail astudio rhan-amser neu ddysgu yn y gweithle.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, neu os hoffech drafod eich gofynion hyfforddiant unigol, ffoniwch dîm yr Academi Datblygiad Proffesiynol ar 01792 606477 neu e-bostiwch apdenquiries@abertawe.ac.uk