Peirianneg a Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu

Peirianneg o Safon Fyd-eang

Sefydlwyd Prifysgol Abertawe i gefnogi'r diwydiant gweithgynhyrchu yn ôl ym 1920 ac mae'n parhau i wneud hyn heddiw gan gydweithio â rhai o ddiwydiannau mwyaf y DU i arwain y ffordd ym maes Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu. Mae ein canolfannau ymchwil o safon fyd-eang, sydd ymysg y 10 orau yn y DU, yn meddu ar arbenigedd yn y meysydd canlynol: y datblygiadau diweddaraf mewn deunyddiau; cyrydu a chaenau; ynni adnewyddadwy, roboteg ac awtomatiaeth; modelu cyfrifiadol; a'r technegau gweithgynhyrchu diweddaraf. Arweinir ymchwil gan y Coleg Peirianneg, ar ein campws newydd yn y Bae a ddatblygwyd yn sgil buddsoddiad o £450 miliwn. Mae pedwar adeilad wedi'u neilltuo i beirianneg lle ceir cyfarpar ymchwil ac addysgu newydd gwerth £10 miliwn. Yr wybodaeth a'r profiad helaeth hyn sy'n galluogi Prifysgol Abertawe i arwain y ffordd wrth ledaenu ein hymchwil drwy ein haddysgu a'n modiwlau DPP.

Hyfforddiant DPP

Cyrsiau DPP

Mae cyrsiau DPP yn y meysydd hyn yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd. Os hoffech gael gwybodaeth am y cyrsiau y gallem eu cynnig, neu os hoffech greu cwrs pwrpasol, ffoniwch ni ar 01792 606477 neu e-bostiwch apdenquiries@abertawe.ac.uk