Rheolaeth a Chyllid

Un o'r 30 o Ysgolion Busnes Gorau yn y DU

Ym Mhrifysgol Abertawe, caiff rhaglenni Rheolaeth a Chyllid eu haddysgu yn yr Ysgol Reolaeth, sy'n un o'r 30 o Ysgolion Busnes Gorau yn y DU. Lleolir yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae sydd, yn ogystal â bod yn gartref i addysgu o'r radd flaenaf, yn lleoliad busnes a diwydiant hefyd. Mae Fujitsu eisoes wedi sefydlu Hyb Arloesi a thîm ymchwil a datblygu yn yr Ysgol ac rydym yn gartref i Gomisiwn ac Academi Bevan ac mae rhagor o bartneriaethau â diwydiant yn yr arfaeth. Ym Mhrifysgol Abertawe, gall ein dysgwyr elwa o arbenigwyr academaidd mewn Rheolaeth, Arweinyddiaeth a Chyllid, a chael eu trochi ar yr un pryd mewn amgylchedd sy'n llawn arweinwyr diwydiannol yn y byd go iawn.

Hyfforddiant DPP

Mae cyrsiau DPP yn y meysydd hyn yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd. Os hoffech gael gwybodaeth am y cyrsiau y gallem eu cynnig, neu os hoffech greu cwrs pwrpasol, ffoniwch ni ar 01792 606477 neu e-bostiwch apdenquiries@abertawe.ac.uk

Cyrsiau Arweinyddiaeth ION

Nod cyrsiau arweinyddiaeth ION yw cynyddu sgiliau ac ysgogi cynhyrchedd a throsiant mewn busnesau bach a chanolig (BBaCh) yn ogystal ag mewn cwmnïau mwy. I gael gwybodaeth am y cyrsiau hyn, cliciwch yma.