Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyrsiau DPP

Mae cyrsiau DPP yn y meysydd hyn yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd. Os hoffech gael gwybodaeth am y cyrsiau y gallem eu cynnig, neu os hoffech greu cwrs pwrpasol, ffoniwch ni ar 01792 606477 neu e-bostiwch apdenquiries@abertawe.ac.uk