Ymaelodwch â Pharth Cyflogaeth Prifysgol Abertawe

Ymaelodwch â Pharth Cyflogaeth Prifysgol Abertawe

Mae Parth Cyflogaeth Prifysgol Abertawe'n cysylltu ein myfyrwyr talentog â busnesau sydd am recriwtio graddedigion, swyddi rhan-amser a chyfleoedd profiad gwaith.


Mae aelodaeth y Parth Cyflogaeth yn cynnig nifer o fanteision - heb unrhyw gost i'ch sefydliad:

  • Mynediad diderfyn i Fwrdd Swyddi ein Parth Cyflogaeth: gallwch hysbysebu unrhyw leoliadau a swyddi cyflogedig yr hoffech i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ymgeisio amdanynt ar ein Bwrdd Swyddi.
  • Gwasanaeth Paru a Rheoli Cyfrif: - Gallwch weithio gyda Swyddog Lleoliad a fydd yn creu rhestrau byr o'r myfyrwyr mwyaf addas ar gyfer eich cyfleoedd lleoliad a chyflogaeth broffesiynol.
  • Bwrsariaethau Hael i Gyflogwyr: Os penderfynwch gynnig lleoliad â thâl i fyfyriwr o Brifysgol Abertawe, gallwn ddarparu bwrsariaethau sy'n amrywio o £469 i £1,500 (gan ddibynnu ar gymhwysedd).
  • Mynediad i gyfleoedd ehangach: Cyfle i ddod i'n Ffeiriau Gyrfaoedd a sgyrsiau a gweithdai a arweinir gan gyflogwyr, yn ogystal â digwyddiadau rhwydweithio a hyfforddi.

Ymaelodwch â'r Parth Cyflogaeth*

Y cyfan mae angen ei wneud i ymaelodi â'r Parth Cyflogaeth yw llenwi'r ffurflen gofrestru fer hon (bydd yn cymryd 2-3 munud).

Pan fyddwn wedi cymeradwyo'ch aelodaeth, gallwch edrych ar Fwrdd Swyddi'r Parth Cyflogaeth a dechrau hysbysebu arno.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Parth Cyflogaeth neu os cewch anawsterau cofrestru,Cysylltwch â ni


*Sylwer - efallai na fyddwch yn gallu manteisio ar rai elfennau o'ch aelodaeth o'r Parth Cyflogaeth os ydych am gynnig cyfleoedd gwirfoddoli neu gyfleoedd rhyngwladol neu os ydych yn Ymgynghorydd/Asiantaeth Recriwtio.

Ewch i'r Parth Cyflogaeth - Amodau a Thelerau Cyflogwyr am ein hamodau a thelerau llawn