Canolfan y Cyfryngau

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus ar +44 (0)1792 295050 (ymholiadau'r cyfryngau yn unig)

Prifysgol Abertawe
Abaty Singleton
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

E-bostiwch y swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus