Clirio ac Addasu UCAS 2017

Y Broses Glirio Ym Mhrifysol Abertawe

Pan rydych yn ffonio ein llinell gymorth clirio, byddwch yn cael y cyfle i siarad ag un o’n hymgynghorwyr cyfeillgar am eich opsiynau.  Maen nhw yma i ateb eich cwestiynau a’ch helpu chi i ddarganfod y cwrs perffaith i chi.

Gallwch hefyd ymgeisio am eich cwrs ar-lein trwy gwblhau ffurflen fer.

Mae gennym Diwtoriaid Derbyn yn barod i edrych dros eich cais fel y meant yn dod trwyddo er mwyn gwneud penderfyniadau cyflym.

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn eich e-bostio chi gyda chyfarwyddiadau o bethyw'r camau nesaf.  Bydd un o’n staff academaidd neu un o'n Llysgenhadon Myfyrwyr yn rhoi galwad i chi er mwyn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Prifysgol Abertawe

Trwy astudio ym Mhrifysgol Abertawe byddwch yn rhan o sefydliad ymchwil o safon fyd-eang sydd ag uchelgeisiau mawr. Byddwch yn derbyn profiad dysgu ac addysgu rhagorol â phwyslais arbennig ar gyflogadwyedd. Ond byddwch hefyd yn cwympo mewn cariad â’r ddinas.

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae Campws y Bae wrth y traeth, 
ac mae Campws Parc Singleton wedi’i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae’r ddau ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.