Cadw mewn Cysylltiad

Ymunwch รข Rhwydwaith Abertawe

Ymunwch â Rhwydwaith Abertawe, lle gallwch reoli'ch proffil a diweddaru eich manylion. Gallwch hefyd ddefnyddio'r Cyfeiriadur Cyn-fyfyrwyr Ar-lein i bori'r gronfa ddata am eich hen ffrindiau a chyd-fyfyrwyr.

Mewngofnodi / Cofrestri

E-newyddion

E Newsletter

Cofrestrwch ar gyfer y rhestr bostio

Cynllun Llysgenhadon Rhyngwladol

International Ambassador Scheme

Mae gan Brifysgol Abertawe rwydwaith cynyddol o gyn-fyfyrwyr sy'n byw ac yn gweithio tramor, ac rydym yn dymuno cadw perthynas agos â chi. Rydym yn sefydlu'r Cynllun Llysgenhadon Rhyngwladol i sicrhau bod cyn-fyfyrwyr yn cadw eu cysylltiad â'r Brifysgol, ac yn datblygu cysylltiadau â graddedigion eraill Prifysgol Abertawe yn eu hardal.

Atgofion

Rydym yn aml yn derbyn ceisiadau o gyn-fyfyrwyr sydd am gysylltu â ffrindiau a chyn-ddisgyblion o'u hamser yn Abertawe. Os hoffech rannu eich atgofion, darllen negeseuon gan eich cyn-fyfyrwyr, dod yn ôl i ymweld neu yn syml, hel atgofion, ymwelwch â'n tudalen hel atgofion.