Cefnogi Abertawe

Gwneud Gwahaniaeth Gyda’n Gilydd

Yn y Gwanwyn 2017, bydd y Brifysgol yn lansio ei hymgyrch codi arian dros y ffôn gyntaf ers dros ddegawd. Rhoddir y cyfraniadau i Gronfa Abertawe, sy’n casglu rhoddion ar gyfer ein corff myfyrwyr yn unig. Fel cronfa flynyddol, y nod yw dosbarthu’r arian a godir bob blwyddyn, i’r maes sydd ei angen fwyaf.

Nod Cronfa Abertawe yw cefnogi’r meysydd canlynol a bydd eich cymorth yn gwneud cymaint o wahaniaeth.