Cyn-fyfyrwyr Enwog

You're in good company...

Mae cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn gweithio ar bob lefel o fewn diwydiant, masnach, chwaraeon a'r sector gyhoeddus.

Dyma rhai o'r cyn-fyfyrwyr nodedig. Ble bynnag yr ydych chi yn y byd, a beth bynnag yr ydych yn ei wneud, fe fyddwn ni wrth ein bodd yn clywed gan gyn-fyfyrwyr Abertawe.

Actorion a Cerddoriaeth

Actor Jonny Owen

Mae nifer o raddedigion Abertawe wedi symud ymlaen i fyd actio a cherddoriaeth. Dyma lun Jonny Owen. Cliciwch yma i weld pwy arall sy’n gweithio yn y proffesiwn hwn.

Awduron

Charlie Williams

Dyma restr o awduron sydd wedi’u cyhoeddi. Rhowch wybod i ni os oes gwaith gennych wedi’i gyhoeddi fel bod modd i ni ychwanegu eich enw at silff lyfrau’r cyn-fyfyrwyr!

Chwaraeon

Paralympic swimmer Liz Johnson

Mae Prifysgol Abertawe wedi agor ei drysau i ddynion a menywod sydd wedi rhagori yn y byd chwaraeon. Dyma lun Liz Johnson a enillodd fedal aur yng y Gemau Paralympaidd. Cliciwch yma i weld pwy arall a fu’n astudio yn Abertawe.

Entrepreneuriad

Dave Cornthwaite

Mae nifer o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, gan gynnwys yr anturiwr Dave Cornthwaite, wedi rhagori gyda’i sgiliau entrepreneuriaeth. Mwy...

Gwleidyddion

Big Ben

Mae llawer o raddedigion Abertawe wedi cael gyrfa mewn gwleidyddiaeth. Mwy...

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dr Lyn Evans, CERN

Mae gan Abertawe restr hir o fyfyrwyr ac athrawon sydd wedi llunio’r byd Gwyddoniaeth a Technoleg. Dyma lun Dr Lyn Evans o CERN ar y chwith. Mwy...

Y Cyfryngau

Jason Mohammad

Mae nifer o Gyn-fyfyrwyr Abertawe wedi symud ymlaen i faes y cyfryngau, gan gynnwys  Jason Mohammad. Cliciwch yma am ragor...