Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant

Rhaglen Cwrs

Perfformiad Personol

 

Cyrsiau Perfformiad Personol

 

Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol - Coleg Rhithwir:- 

80 o gyrsiau datblygiad proffesiynol a phersonol ar-lein y gellir eu hastudio o’ch desg neu’ch cartref.

 

Staff Newydd

Newydd i'r Brifysgol? Darganfyddwch sut y gallwn eich cefnogi drwy'r broses sefydlu, y cyfnod prawf a thu hwnt.

Meet The Team

Dewch i gael gwybod mwy am bwy yw pwy yng Ngwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant a sut i gysylltu â ni.