Sut i archebu cwrs

Mae ein rhaglen ar-lein yn rhestru’r holl gyrsiau sydd ar gael gennym yn ystod Blwyddyn Academaidd 2018/19.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y cyrsiau ac i archebu lle, ewch i Agresso Business World (ABW): Hunanwasanaeth ABW  gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Abertawe.

Dan “Eich datblygiad”, pwyswch ar “Catalog Cyrsiau”. I gael trosolwg, lleoliad, dyddiadau ayyb y cwrs, pwyswch ar y Chwyddwydr sydd ar ochr chwith y sgrin (“Chwyddo”).

Mae canllaw i ddefnyddwyr i'w weld yma.

Cyrsiau

Dysgu ac Addysgu:

 • Cyfarwyddwyr Rhaglenni a Chadeiryddion Byrddau Astudio (87)
 • Hyfforddiant Blynyddol i Swyddogion Arholiadau (580)

Mae Academi Ddysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) yn darparu datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) i gefnogi’r holl staff wella ansawdd eu haddysgu. Gweler manylion y CPD sydd ar gael drwy SALT yma.

Ymchwil:

 • AMS (532)
 • Osgoi Cyhoeddwyr Ysglyfaethus (474)
 • Bibliometreg: Ydy'ch Ymchwil yn Cyfrif? (473)
 • Sesiwn Trosolwg ac Adborth am Hybiau Colegau (345)
 • Masnacheiddio – Beth allwch chi ei wneud gyda’ch Ymchwil? (359)
 • Ymgynghori – Gweithio gyda Phartneriaid Allanol (363)
 • Prosiectau wedi’u hariannu gan EC INTERREG – Adroddiadau Prosiect a Chyflawni Prosiect (554)
 • Sesiwn Gwybodaeth am Brosiectau Cronfa Strwythurol yr UE (354)
 • Canfod a Gwneud Cais am Arian Ymchwil (347)
 • Sut y gall Gwasanaeth LibraryPlus fod o fudd i’ch myfyrwyr (566)
 • Sut i Baratoi Adolygiad gan Gymheiriaid o Lawysgrifau Ymchwil ar gyfer Cyfnodolion (334)
 • Gwella Ansawdd Ceisiadau Ymchwil (351)
 • Cyflwyno E-Draethodau Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe (471)
 • Cyflwyniad i SCIVAL (472)
 • Cyflwyniad i Sgiliau Addysgu ar gyfer Ymchwilwyr (239)
 • Agweddau ar Oruchwylio Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir: "Etifeddu" Myfyrwyr/Newid Goruchwyliwr (485)
 • Agweddau ar Oruchwylio Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir: Rhoi Adborth Cadarnhaol (486)
 • Agweddau ar Oruchwylio Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir: Rheoli Disgwyliadau a Pherfformiad (484)
 • Gwneud y Gorau o’r Cyfryngau – Cynyddu eich Hyder a Hyrwyddo eich Gwaith (a gwaith eich Prifysgol) (270)
 • Rheoli eich Proffil Cyhoeddi: System Gwybodaeth Ymchwil (RIS), CRONFA, a Mynediad Agored (342)
 • Cynyddu EFFAITH eich ymchwil (367)
 • Mwy na Dim Ond Datganiad i’r Wasg:  Tynnu Sylw’r Cyfryngau at eich Ymchwil (329)
 • N.Vivo (361)
 • System Dilyniant Ar-lein Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (488)
 • Goruchwylio Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir ym Mhrifysgol Abertawe (487)
 • Taro’r Nodyn Cywir: Siarad Cyhoeddus, Rhwydweithio ac Ymgysylltu (268)
 • Sgiliau Cyflwyno (483)
 • Diogelu eich Eiddo Deallusol (360)
 • Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Llwybrau at Effaith (365)
 • Cyhoeddi neu Ddirywio: Cyhoeddi Academaidd yn Fyr Iawn (267)
 • Sesiwn Gynefino REIS ar gyfer Staff Newydd a’r rhai nad ydynt yn Gyfarwydd â’n Gwasanaethau (344)
 • Llwyddo i Sicrhau eich Rôl Nesaf (Gweithdy CV/Ceisio am Swydd (545)
 • Defnyddio Metrigau Amgen i Archwilio Effaith, Cyfleoedd a Chyfeiriadau (340)
 • Cywirdeb Ymchwil – Y Celfyddydau a’r Dyniaethau (478)
 • Cyflwyniad i SPSS (603)
 • Delweddu Data (604)
 • LaTeX  (605)
 • Rhowch hwb i'ch ysgrifennu (223)
 • Syndrom Twyllwr - pam mae pobl lwyddiannus yn teimlo'n aml eu bod yn twyllo pawb (222)

 

 Cywirdeb Ymchwil:

 • Cywirdeb Ymchwil – Y Gwyddorau Biofeddygol (449)
 • Cywirdeb Ymchwil – Y Gwyddorau Naturiol a Ffisegol (448)
 • Cywirdeb Ymchwil – Peirianneg a Thechnoleg (447)
 • Hyfforddiant Uniondeb Ymchwil Ar-lein: Y Gwyddorau Cymdeithasol ac Ymddygiadol (446)
 • Cywirdeb Ymchwil – Y Celfyddydau a’r Dyniaethau (445)
 • Hyfforddiant ar y Ddeddf Meinweoedd Dynol (482)
 • Moeseg Ymchwil (481)
 • Nawdd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe (480)
 • Beth yw Uniondeb Ymchwil?