Sut i archebu cwrs

Mae ein rhaglen ar-lein yn rhestru’r holl gyrsiau sydd ar gael gennym yn ystod Blwyddyn Academaidd 2018/19.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y cyrsiau ac i archebu lle, ewch i Agresso Business World (ABW): Hunanwasanaeth ABW  gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Abertawe.

Dan “Eich datblygiad”, pwyswch ar “Catalog Cyrsiau”. I gael trosolwg, lleoliad, dyddiadau ayyb y cwrs, pwyswch ar y Chwyddwydr sydd ar ochr chwith y sgrin (“Chwyddo”).

Mae canllaw i ddefnyddwyr i'w weld yma.

Cyrsiau

 

Prynu i Dalu ABW (525)

Cyflwyniad i Bendantrwydd (132)

Gwasanaeth i Gwsmeriaid (0056)

Datblygu Gwydnwch mewn Eraill (582)

Cyflwyniadau Effeithiol (366)

Recriwtio a Dethol Effeithiol – Gwasanaethau Proffesiynol (0042)

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (110)

Cynefino ar gyfer Staff Newydd  (0074)

Sgiliau Mentora (584)

Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ar-lein (Marshall)  (146)

Gwydnwch (581)

Cyflwyniad i'r Cynllun Gwirfoddoli Staff  (419)

Cefnogi Cyflogadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe (493)

Cymryd ag Ysgrifennu Munudau Cyfarfod  (583)

Rheoli Amser (133)

Trosolwg o Gydymffurfiaeth â Rheolau Mewnfudo Fisâu a Mewnfudo y DU (544)

Croeso gan yr Is-ganghellor (0073)

Cwrs Cwrdd a Chyfarch Iaith Gymraeg (418)

Ymwybyddiaeth o Safonau'r Iaith Gymraeg (371)

Beth yw Cyflyrau’r Sbectrwm Awtistig (281)

Deall Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) (575)

  

Adran Addysg Barhaus i Oedolion (DACE)

Am wybodaeth ar gyrsiau sydd ar gael drwy DACE, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/dace/