Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol

Croeso

Rydym yn hyrwyddo ac yn cynyddu enw da a chyflawniadau ardderchog Prifysgol Abertawe i'n rhanddeiliaid yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol yw cartref y timau recriwtio a derbyn myfyrwyr, marchnata a chyfathrebu, codi arian a datblygu, a rhyngwladol. Mae pob tîm yn cyfrannu ei arbenigeddau proffesiynol ei hun, gydag ymagwedd greadigol sydd wedi’i seilio’n gryf ar dystiolaeth. Mae timau Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol yn gweithio’n agos gyda’i gilydd, gyda thimau yn y Brifysgol gyfan, a chyda phartneriaid allanol, i sicrhau canlyniadau rhagorol.

Mae’r Gyfarwyddiaeth yn tanategu cenhadaeth y Brifysgol o ran Ymchwil, Addysgu a Masnacheiddio a'i Chynllun Strategol i ddenu’r darpar fyfyrwyr gorau ac i hyrwyddo ein hymchwil ac addysgu rhagorol.

Mae timau Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol wedi ennill nifer o wobrau a dyfarnwyd gwobr Aur i'r Gyfarwyddiaeth am ein cyflwyniad cyntaf ar gyfer Buddsoddwyr mewn Pobl. Roeddem hefyd ar restr fer y wobr ar gyfer y Newydd-ddyfodiad Gorau a Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth a Rheoli  a dyfarnwyd Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid Swyddfa’r Cabinet i Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol.