Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Mae Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu effeithiol yn cryfhau enw da’r Brifysgol fel un o’r prifysgolion gorau’n y byd ar draws pob platfform ac mae’n dangos cyflawniadau ymchwil a masnachol y Brifysgol. Mae hyn yn tanategu recriwtio myfyrwyr ac ymgysylltu â staff yn well.

Dengys amcangyfrifon monitro’r cyfryngau fod ein cynnyrch print ac ar-lein wedi cyrraedd dros ddau biliwn o bobl yn 2017. Cafodd Prifysgol Abertawe sylw mewn mwy na 12,000 o eitemau yn y wasg mewn 116 o wahanol wledydd drwy gyhoeddwyr newyddion mawr.

Darparu ysgrifennu copi ar gyfer cyhoeddiadau allweddol mewnol ac allanol ac ar gyfer negeseuon yr arweinwyr. Hyrwyddo mentrau’r Brifysgol yn effeithiol.

Arweiniad a chymorth i gydweithwyr wrth ymgysylltu â’r cyfryngau, yn gyfochrog ag adeiladu a chynnal cyfeiriadur o arbenigwyr i hwyluso ymholiadau’r cyfryngau.

Ein Harbenigeddau

  • Ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus – print a digidol

Mae ein tîm Cysylltiadau Cyhoeddus arobryn yn gweithio gydag ymchwilwyr a’r cyfryngau i ysgrifennu ymgyrchoedd cyfryngau a datganiadau i’r wasg effeithiol.

  • Cyfathrebu Mewnol

Ymgyrchoedd i wella ymgysylltu â staff, arweiniad ar gyhoeddusrwydd i fentrau’r Brifysgol, a dadansoddi gofynion mewnrwyd newydd i staff.

  • Cyfathrebu Corfforaethol

Datblygu cyfathrebiadau a negeseuon allweddol sy’n tanategu Cynllun Strategol y Brifysgol.

  • Cyfathrebiadau Ymchwil

Gweithio gydag ymchwilwyr i hyrwyddo’u hymchwil yn effeithiol (mae rhai erthyglau diweddar wedi’u darllen gan gannoedd o filoedd o bobl).

  • Cysylltiadau Cyfryngau ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Rydym yn ymgysylltu â’n rhanddeiliaid i ddarparu gwasanaeth mwy effeithiol e.e. mwy o ddefnydd o fideos i hyrwyddo newyddion ymchwil.

  • Materion Cyhoeddus a Lobïo

Cynyddu proffil a mynediad y Brifysgol gyda chyrff cyhoeddus.

Cysylltu â ni

Mae Tîm y Wasg yn cyhoeddi datganiadau yn rheolaidd, ac mae aelodau’r tîm bob amser yn hapus i helpu’r cyfryngau ag ymholiadau ynghylch ymchwil a gweithgareddau eraill y Brifysgol. Gallwch gysylltu â’r tîm drwy e-bostio press@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295050, neu ewch i’r wefan yn www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg. Dilynwch ni ar Twitter @PrifAbertawe.

AdranEnwE-bostRhif ffôn
Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu  Jacqui Bowen  jacqui.bowen@abertawe.ac.uk 00 44 1792 513566 
Ymgyrchoedd Cysylltiadau Cyhoeddus/Cyfathrebiadau Ymchwil/Cysylltiadau â’r Cyfryngau a Rhanddeiliaid/Materion Cyhoeddus a LobïoTîm y Wasg Tîm y Wasg press@abertawe.ac.uk 00 44 1792 295050
Cyfathrebu Mewnol a Chorfforaethol  Sian Jones sian.jones@abertawe.ac.uk 00 44 1792 606180