Rydym yn rheoli ac yn cynnal nifer o ddigwyddiadau’r Brifysgol, yn amrywio o ddigwyddiadau blynyddol megis y Seremonïau Graddio a champau Gemau’r Prifysgolion – yr ail ddigwyddiad mwyaf o’r fath yn y Deyrnas Unedig – i ymgyrchoedd unigol mawr, megis Canmlwyddiant y Brifysgol yn 2020 a digwyddiadau mawr i bobl bwysig iawn.

Rydym yn parhau i feithrin perthnasoedd hirdymor â’n cyn-fyfyrwyr a’n cefnogwyr ledled y byd. Mae eu rhoddion ar ffurf amser, arbenigedd ac arian yn helpu ein myfyrwyr i gael y gorau o’u hamser yn y Brifysgol ac i lwyddo ar ôl graddio.

Rydym yn mireinio ac yn ailddiffinio ein dulliau codi arian a ffrindiau o hyd er mwyn cefnogi datblygiad y Brifysgol a’n myfyrwyr.

Ein harbenigeddau

  • Digwyddiadau Corfforaethol ac Ymgyrchoedd

Cyflwyno digwyddiadau a gweithgarwch y Brifysgol mewn modd proffesiynol.

  • Nawdd a Chodi Arian

Cynnal telethonau ac ymgyrchoedd codi arian, gan weithio gydag adrannau eraill yn y Brifysgol.

  • Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr a Chodi Arian

Cadw mewn cysylltiad â chyn-fyfyrwyr ledled y byd drwy ystod o ddigwyddiadau cyn-fyfyrwyr a’n cylchgrawn i gyn-fyfyrwyr.

  • Marchnata ac Ymgysylltu Chwaraeon

Cynnal perthnasoedd gwych ag unigolion a thimau chwaraeon mawr a chynnal digwyddiadau ar y cyd â nifer o dimau.

  • Etifeddiaethau, Cronfeydd Ymddiriedolaeth a Gwaddoliadau

Mae’r rhain yn ffynonellau incwm gwerthfawr i’r Brifysgol.

Cysylltu â ni

AdranEnwE-bostRhif ffôn
Pennaeth Datblygu ac Ymgysylltu Richard Lancaster r.j.lancaster@swansea.ac.uk 00 44 1792 606897
Digwyddiadau Corfforaethol ac Ymgyrchoedd Delyth Thomas corporateevents@swansea.ac.uk 00 44 1792 606072
Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr a Chodi Arian Aimee Pritchard a.j.pritchard@swansea.ac.uk 00 44 1792 295830
Marchnata ac Ymgysylltu Chwaraeon Roger Davies roger.davies@swansea.ac.uk 00 44 1792 513129
Etifeddiaethau, Cronfeydd Ymddiriedolaeth a Gwaddoliadau Caitlin Harris/ Stuart Swan c.s.harris@swansea.ac.uk / s.m.swan@swansea.ac.uk 00 44 1792 604626 / 606972