Datblygu Rhyngwladol

Mae’r tîm yn recriwtio myfyrwyr rhyngwladol israddedig ac ôl-raddedig o fwy na 100 o wledydd.

Rydym yn cynnal partneriaethau rhyngwladol i ymestyn cyrhaeddiad byd-eang Abertawe ac mae gennym gysylltiadau cyfenwid â mwy na 100 o sefydliadau a phrifysgolion partner ledled y byd. Mae ein hysgoloriaethau rhyngwladol yn cryfhau ein rhaglenni astudio a gweithio dramor.

Rydym yn cynnal ymweliadau mewn nifer o wledydd ac mae gennym dimau arbenigol rhanbarthol: yr America ac Ewrop, De a De-ddwyrain Asia, y Dwyrain Canol ac Affrica, a Dwyrain Asia.

Mae ein Tîm Ewch yn Fyd-eang yn gyfrifol am yr holl fyfyrwyr sydd naill ai’n mynd dramor neu’n dod i Abertawe i astudio. Mae’r tîm yn cydlynu ac yn darparu cyfleoedd ariannu mewn amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys rhaglenni astudio, gwirfoddoli, interniaethau a rhaglenni diwylliannol. Rydym hefyd yn cydlynu ystod o raglenni byr a rhaglenni haf.

Ein Harbenigeddau

  • Recriwtio Rhyngwladol

Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o fwy na 100 o wledydd.

  • Symudedd Rhyngwladol

Ystod o raglenni ac interniaethau, o leoliadau haf i astudio dramor.

  • Prosiectau Rhyngwladol

Rhaglenni Ymweld a Chyfnewid i fyfyrwyr a staff academaidd.

  • Partneriaethau Strategol Rhyngwladol

Cysylltiadau â mwy na 100 o sefydliadau a phrifysgolion partner ledled y byd

Cysylltu â ni

Siân Impey, Pennaeth y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol 01792 602780 s.h.impey@swansea.ac.uk

Mae rôl Siân yn cynnwys ysgogi gweithgarwch rhyngwladoli ar draws y Brifysgol, gan gynnwys rhaglenni astudio a gweithio dramor, symudedd staff a myfyrwyr, a datblygu partneriaethau rhyngwladol. Mae hi wedi treulio’r ddeunaw mlynedd ddiwethaf yn gweithio ym maes addysg uwch ryngwladol ac mae wedi arbenigo mewn nifer o feysydd, gan gynnwys recriwtio myfyrwyr, symudedd staff a myfyrwyr, a rheoli cydweithio ar ymchwil rhyngwladol. Mae gan Siân raddau israddedig ac ôl-raddedig mewn ieithoedd modern ac mae wedi treulio sawl blwyddyn yn astudio ac yn gweithio dramor, felly mae’n hyrwyddwr gwych dros fanteision rhyngwladoli ym maes addysg uwch. Mae wedi bod ym Mhrifysgol Abertawe ers 2007, gan weithio ym Mhrifysgol Southampton cyn hynny.

Cwrdd â gweddill y tîm