Derbyn Myfyrwyr

Mae ein Tîm Derbyn Myfyrwyr arobryn yn trin yr holl geisiadau israddedig, ôl-raddedig a thramor, ac mae’n goruchwylio’r broses o’r ymholiad cychwynnol hyd at gofrestru.

Mae ceisiadau i Abertawe wedi cynyddu’n sylweddol mewn blynyddoedd diweddar, yn groes i’r duedd genedlaethol. Rydym yn parhau i ddenu’r darpar fyfyrwyr gorau ac i wella ein cyfraddau trosi er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd y targedau recriwtio.

Rydym yn darparu gwasanaethau cyfeillgar ac effeithlon i ddarpar fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd ac yn rhyngwladol. Rydym yn symleiddio ein prosesau derbyn, gyda system ddi-bapur ar gyfer ymgeiswyr uniongyrchol a phorth ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol.

Mae’r tîm yn cefnogi ac yn gweithio gyda phob Coleg, y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr a’r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol. Rydym yn ymateb i ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr, yn arwain gweithgareddau derbyn myfyrwyr, yn cynorthwyo â gweithgareddau trosi sy’n newid cynnig lle i dderbyn cynnig, ac yn creu dadansoddiadau ac adroddiadau ystadegol.

Ein Harbenigeddau

  • Ymholiadau a Derbyn Ymgeiswyr Israddedig ac Ôl-raddedig

Rydym yn darparu gwasanaethau effeithlon a chyfeillgar i’n hymgeiswyr a’n darpar fyfyrwyr, gyda chynnydd o 75% mewn ceisiadau UCAS dros y tair blynedd ddiwethaf.

  • Derbyn Myfyrwyr, Systemau TG a Chydymffurfio

Rydym wedi cyflwyno CRM er mwyn symleiddio ein prosesau derbyn ac i sicrhau eu bod yn cydymffurfio’n llawn â Rheoliadau Diogelu Data.

  • Trosi

Mae ein cyfradd drosi o gynigion i dderbyn yn ardderchog, o ganlyniad i’n cynlluniau trosi effeithiol.  

  •  Prosiectau a Pholisi Derbyn Myfyrwyr

Rydym yn creu dadansoddiadau ac adroddiadau ystadegol ar ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr newydd ac yn defnyddio ein gwybodaeth a’n harbenigedd i lywio Prosiectau a Pholisi Derbyn Myfyrwyr y Brifysgol.

Cysylltu â ni

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: Derbyn Myfyrwyr

AdranE-bostRhif ffôn
Israddedig admissions@swansea.ac.uk 00 44 1792 295111
Ôl-raddedig postgraduate.admissions@swansea.ac.uk 00 44 1792 295358