Mae Marchnata Digidol yn derm ymbarél ar gyfer ein holl waith marchnata ar-lein. Mae ein tîm yn dylanwadu ar sianeli digidol megis peiriannau chwilio, cyfryngau cymdeithasol a gwefannau i gysylltu ac i ymgysylltu â rhanddeiliaid presennol ac arfaethedig.

O’n gwefan i’n hasedau brandio ar-lein – hysbysebion digidol, e-byst marchnata, llyfrynnau ar-lein, fideos a mwy – mae ystod eang o dactegau ac asedau sy’n rhan o farchnata digidol. Gallwn ddarparu cyngor arbenigol ar sut y mae pob ased neu dacteg yn cefnogi ac yn cyflawni ymgyrchoedd a helpu i gyrraedd targedau marchnata cyffredinol y Brifysgol.

Ein Harbenigeddau

  • Gwasanaethau Creadigol

Rheoli’r broses gynhyrchu a chyflawni a swyddogaethau gweithrediadol yr holl brosiectau  creadigol ar-lein ac all-lein.

Dylunio graffeg mewnol, gan gynnwys logos, gwybodeg a chyhoeddiadau ar gyfer amrywiaeth o sianeli.

  • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol

Creu ymgyrchoedd digidol i gynyddu presenoldeb ar-lein y Brifysgol, gan gynnwys cynhyrchu fideos, cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion ar-lein yn Gymraeg ac yn Saesneg ac ar sianeli digidol rhyngwladol.

  • Datblygu’r We

Rheoli gwefan y Brifysgol, gan gynnwys datblygu a gweithrediad y wefan newydd.

Cysylltu â ni

AdranEnwE-bostRhif ffôn
Pennaeth Marchnata Digidol Kenon Man k.o.man@swansea.ac.uk 00 44 1792 606390
Gwasanaethau Creadigol Dawn Davenport dawn.davenport@swansea.ac.uk 00 44 1792 295347
Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol Samanatha Phillips samantha.phillips@swansea.ac.uk 00 44 1792 602884
Datblygu’r We Nicola Parry n.parry@swansea.ac.uk 00 44 1792 606677