Marchnata

Mae ein tîm marchnata arbenigol a phrofiadol yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y Brifysgol i greu ymgyrchoedd marchnata arloesol arobryn sy’n cynyddu enw da’r Brifysgol ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i’n cryfderau nodweddiadol eang.

Byddwn yn gweithio gyda chi ar bob cam o ddatblygiad syniadau newydd a chyflawni syniadau presennol. Defnyddiwn ein harbenigedd i’ch cynghori ar yr ymgyrch farchnata fwyaf effeithiol i gyflawni’r hyn y mae ei angen arnoch, gydag ymagwedd greadigol sydd wedi’i seilio’n gryf ar dystiolaeth.

Mae ein hymgyrchoedd yn cyrraedd myfyrwyr y dyfodol, partneriaid busnes a diwydiannol, cydweithredwyr academaidd, ein cyn-fyfyrwyr ac, wrth gwrs, ein staff a myfyrwyr presennol.

Ein Harbenigeddau

  • Marchnata Colegau a Marchnata Recriwtio

Ymgyrchoedd recriwtio, diwrnodau agored a chynhyrchu prosbectysau.

  • Marchnata Busnes a Marchnata Ymchwil; Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Ymgyrchoedd ar gyfer marchnata busnes ac ymchwil, a rheoli digwyddiadau cyhoeddus eang megis Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe ac Ymchwil fel Celf.

  • Corfforaethol a Brandio

Cyngor arbenigol ar frandio ar gyfer ymgyrchoedd a phrosiectau arbennig Adrannol, Colegol a Phrifysgol gyfan, megis ymgyrch Canmlwyddiant y Brifysgol 2020; a rheoli pecyn cymorth o luniau, gwaith celf a thempledi sydd ar gael i staff y Brifysgol.

Cysylltu â ni

AdranEnwE-bostRhif ffôn
Marchnata Recriwtio Gemma Williamson g.williamson@swansea.ac.uk 00 44 1792 606689
Marchnata Busnes Roger Gill r.h.gill@swansea.ac.uk 00 44 1792 606096
Marchnata Ymchwil  Sarah Reilly s.h.reilly@swansea.ac.uk 00 44 1792 606240
Marchnata Corfforaethol a Brandio Matt Gwynne marketing@swansea.ac.uk 00 44 1792 513190