Cyfleoedd Byd-eang

Ewch Ymhellach... Ewch yn Fyd-eang

Ydych chi'n ystyried astudio neu weithio dramor? Efallai fod rhaglen haf dramor o ddiddordeb i chi... Mae llawer o opsiynau gwahanol i chi fel myfyriwr yn Abertawe ac mae'r Tîm Ewch yn Fyd-eang yn y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi. Dilynwch y dolenni isod i weld rhagor o wybodaeth am eich opsiynau.

Chwilio fesul Gwlad

Chwilio fesul Gwlad

Cyllid

Cyllid

Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch