Bywyd myfyriwr

Drws i ddyfodol disglair

Rydym yn cynnig addysg ragorol – a chymaint mwy

Dewch i weld pam ein bod ymysg y 10 gorau yn y Deyrnas Unedig o ran ansawdd bywyd:

Drws i ddyfodol disglair

Clybiau a Chymdeithasau

Pa bynnag ddiddordeb sydd gyda chi, o Sci-Fi i Sbaeneg, Gwleidyddiaeth neu Ffotograffiaeth, bydd gyda ni glwb neu gymdeithas ar eich cyfer. 

Darllenwch Mwy.

Bywyd cymdeithasol a digwyddiadau i fyfyrwyr

Mae bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe yn cael ei ddewis yn gyson fel un o'r gorau yn y DU

Bywyd cymdeithasol a digwyddiadau i fyfyrwyr

Cyfleusterau Campws

Cyfleusterau ar y campws ac yn y cyffiniau

Cyfleusterau Campws

Chwaraeon

Chwaraeon

Beth bynnag fo'ch safon, beth bynnag fo'ch uchelgais, mae gan Abertawe gyfleusterau chwaraeon ardderchog, cyfleoedd arbennig a chefnogaeth penigamp. 

Ein Clybiau Chwaraeon

Iechyd a Lles

Fe welwch fod Abertawe yn darparu ar gyfer pob agwedd o’ch lles iechyd a ffydd.

Darllenwch mwy