Cyrsiau Is-raddedig yn dod yn fuan!

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

Fferylliaeth, MPharm

Disgrifiad

Mae gan fferyllwyr gymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol a phroffesiynol sy'n golygu mai nhw yw'r arbenigwyr mewn meddyginiaethau ym maes gofal iechyd. Fferylliaeth yw'r trydydd proffesiwn mwyaf ym maes gofal iechyd ac maen nhw'n gweithio mewn amrywiaeth eang o rolau mewn fferylliaeth gofal cymunedol a sylfaenol, ysbytai a'r diwydiant fferyllol.

Bydd y radd MPharm newydd ym Mhrifysgol Abertawe yn eich galluogi i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth y bydd eu hangen ar fferyllwyr yn y dyfodol. Bydd y radd yn cyfuno gwyddoniaeth ac ymarfer, ac yn rhoi pwyslais cryf ar ofal sy'n canolbwyntio ar y person.

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n gweithio i gael ei gradd MPharm newydd wedi'i hachredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod
  • Datblygu a defnyddio meddyginiaethau
  • Y berthynas rhwng bioleg, cemeg, ffarmacoleg, a gwyddoniaeth fferyllol mewn ymarfer fferylliaeth
  • Diogelwch meddyginiaethau ac iechyd y cyhoedd
  • Gofal sy'n canolbwyntio ar y claf mewn lleoliadau gofal lluosog â phwyslais ar optimeiddio meddyginiaethau
  • Gofal yn y gymuned (drefol a gwledig) arweinyddiaeth 
  • Sgiliau ymchwil ar gyfer arloesi mewn fferylliaeth
Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Hydref 2021

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk