Gofynion mynediad

Beth sydd ei angen arnoch er mwyn astudio yn Abertawe

I ddarganfod gofynion mynediad cwrs penodol, ymwelwch â thudalen y cwrs trwy ddefnyddio'r cyfleuster 'Chwilio am Gwrs'.

Os ydych yn derbyn graddau AAA-AAB neu gyfwerth, byddwch yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Rhagoriaeth neu Deilyngdod - gweler yma am fwy o wybodaeth.

Ar hyn o bryd, mae cymwysterau yn y DU yn cael eu diwygio'n sylweddol; mae Prifysgol Abertawe wedi ystyried yn ofalus y wybodaeth sydd ar gael hyd yn hyn ar y newidiadau, ac mae datganiad wedi cael ei gyhoeddi - gweler yma am y datganiad.  

Caiff y gofynion mynediad eu rhestru yn nhermau Lefel-A ond gallwch drosglwyddo'r wybodaeth yma a'i deilwra i'ch sefyllfa bersonol chi os ydych yn astudio ar gyfer cymhwyster gwahanol gan ddefnyddio'r tablau isod - dewiswch y graddau Lefel-A gofynnol wedyn dilynwch y tabl ar draws er mwyn canfod eich cymhwyster dewisol.

Lefel-A

(pwyntiau tariff)

BTEC 18 Uned

Diploma Cenedlaethol 

Bagloriaeth

Ewropeaidd

Bagloriaeth 

Ffrengig

Bagloriaeth

Almaenig 

AAA (360)

DDD

85%

16

1.2-1.4

AAB (340)

 

80%

15

1.5-1.7

ABB (320) 

DDM 

77%

14 

1.8-2.1 

BBB (300) 

 

75% 

13 

2.2-2.4 

BBC (280) 

DMM 

73% 

12 

2.5-2.7 

BCC (260) 

 

70% 

11 

2.8-3.0 

CCC (240) 

MMM 

64% 

10 

3.1 - 3.3 

CCD (220) 

 

60% 

3.4-3.6 

 

 

 

 

 

Nodiadau

 

Cyfartaledd

Cyffredinol

Cyfartaledd

Cyffredinol 

Cyfartaledd

Cyffredinol

Llwyddiant cyffredinol

yn angenrheidiol? 

 Oes

 Oes

 Oes

 Oes

Lefel-A

(pwyntiau tariff) 

Bagloriaeth

Rhyngwladol

Tystysgrif Gadael 

Gwyddelig

Pwyntiau*

Diploma

Mynediad

AAA (360)

36

405

33 Rhagoriaeth,

9 Teilyngdod

AAB (340)

34

390

27 Rhagoriaeth

15 Teilyngdod

ABB (320)

33

375

24 Rhagoriaeth

15 Teilyngdod

BBB (300)

32

360

18 Rhagoriaeth

18 Teilyngdod

BBC (260)

30

345

15 Rhagoriaeth 

18 Teilyngdod

BCC (260)

28

330

12 Rhagoriaeth

18 Teilyngdod

CCC

26

315

6 Rhagoriaeth

33 Teilyngdod

CCD (220)

24

300

27 Teilyngdod

 

 

 

 

Nodiadau

Pwyntiau Cyfanswm 

IB

O bwyntiau ILC (nid

tariff) Rhaid cynnwys

o leiaf llwyddiant 3 B1

mewn papurau uwch/anrhydedd

Yn cyfeirio at gredydau lefel 3

Llwyddiant cyffredinol

yn angenrheidiol? 

Oes

Ddim yn berthnasol

Oes