Pam Abertawe?

Gwobrau ac Anrhydeddau

Mae 96.2% o’n myfyrwyr yn dweud bod Prifysgol Abertawe yn 'lle da i fod'.

Yn y 20 Uchaf yn y DU wrth ystyried canfod swyddi

Ansawdd dysgu 5 seren

Gwobrau ac                                                         Anrhydeddau

Rhagoriaeth Addysgu

Mae ein addysgu wedi'i arwain gan ymchwil ac ymarfer o safon fyd eang ac yn sicrhau bod ein graddedigion wedi'u paratoi'n drylwyr ar gyfer y dyfodol

Rhagoriaeth addysgu

Cyfleoedd rhyngwladol

Cyfleoedd rhyngwladol

Mae's cyfle gan bob myfyriwr i dreulio amser dramor yn ystod eu gradd.

Darganfyddwch fwy am ein cyfleoedd rhyngwladol

Meddwl am eich dyfodol

Rydym ni'n ymrwymedig i sicrhau bod ein graddau yn eich arfogi â'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Darllenwch am lwyddiannau ein cynfyfyrwyr

 

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau

Rydym ni'n cynnig ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Darllenwch fwy.