Sefydlu a chofrestru

Cofrestru

Rhestr wirio cyn cyrraedd

I sicrhau bod gennych chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch chi cyn cyrraedd Abertawe. Darllenwch yr wybodaeth isod i wneud yn siŵr eich bod yn cael dechrau esmwyth i’ch cyfnod yn y Brifysgol.

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol o Wledydd y tu allan i'r UE

Os nad ydych yn dod o wlad yn yr UE na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, bydd angen i chi gofrestru at ddibenion preswylio'n bersonol a chofrestru ar-lein yn y Brifysgol:

  • Dewch â'ch pasbort a'ch teitheb
  • Dewch â'ch llythyr hawl i breswylio i gasglu'ch Hawlen Breswyl Fiometrig
  • Os ydym wedi gofyn am brawf o'ch cymwysterau derbyn, dewch â'ch tystysgrifau, er enghraifft, tystysgrif gradd baglor wreiddiol
  • Os mai eich cyflogwr, eich llysgenhadaeth neu ymddiriedolaeth sy'n talu'ch ffioedd dysgu, dewch â llythyr gan eich noddwr
  • Os oes angen, trefnwch apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu

Cofrestru ar-lein i bob myfyriwr

Bydd angen i chi fewngofnodi i'r fewnrwyd a chofrestru ar-lein drwy:

  • Cytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ac i ufuddhau i'r rheoliadau yn y canllaw academaidd ac i'r datganiad diogelu data
  • Gwirio a diweddaru'ch cofnod myfyriwr
  • Cadarnhau'ch dewis modiwlau
  • Os bydd angen i chi dalu ffi, gofynnir i chi dalu drwy gerdyn neu greu debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses gofrestru.
  • Ar ddiwedd y broses gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn neges yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus.

Os nad ydych yn derbyn neges i ddweud eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus neu, os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r staff yn eich helpu.

Casglwch eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol

p>Gallwch gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr newydd yn unrhyw un o'r lleoliadau isod. Rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, er enghraifft, pasbort, tocyn bws, trwydded yrru, cerdyn adnabod y DU neu ddull adnabod arall â llun arno.

Casglu cerdyn adnabod y Brifysgol

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Cardiau Adnabod Peirianneg a Rheolaeth 

Y Neuadd Fawr, 029
Llyfrgell y Bae

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Pob myfyriwr arall - casglu cardiau adnabod

Tŷ Fulton, Ystafell C
Llyfrgell y Parc

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Gweithgareddau Sefydlu Colegau ar gyfer Myfyrwyr Israddedig Newydd

Coleg a maes pwnc

Gwybodaeth am Sefydlu

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Campws y Parc

Croeso a Sefydlu, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Y Clasuron, Hanes yr Henfyd, Eifftoleg

25 Medi, 10:00, Faraday, Darlithfa M

Cymraeg

25 Medi,10:00, Keir Hardie, Ystafell 302

Y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

25 Medi, 10:00, Keir Hardie, Ystafell 021

Iaith Saesneg a TESL

25 Medi, 10:00, Darlithfa James Callaghan

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

25 Medi, i'w gadarnhau

Hanes

25 Medi, 11:00, Darlithfa Grove

Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd

25 Medi, 11:00, Faraday, Darlithfa M

Y Cyfryngau a Chyfathrebu

25 Medi, 10:00, Darlithfa Wallace

Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

25 Medi, 12:00  Darlithfa Grove

Y Coleg Peirianneg

Campws y Bae

Peirianneg

www.swansea.ac.uk/engineering/welcome 

Gwyddor Chwaraeon

www.swansea.ac.uk/sports-science/welcome

Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Campws y Parc

Campws y Parc

Pob maes pwnc

www.swansea.ac.uk/humanandhealthsciences/uginduction

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Campws y Parc

Croeso Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion (GDL)

05 Medi, 10:00, Adeilad Richard Price, Ystafell 122

Y Gyfraith a Troseddeg Blwyddyn 1 A-I

25 Medi, 09:30, Atriwm Adeilad Richard Price

Y Gyfraith a Troseddeg Blwyddyn 1 J-R

25 Medi, 10:30, Atriwm Adeilad Richard Price

Y Gyfraith a Troseddeg Blwyddyn 1 S-Z

25 Medi, 11:30, Atriwm Adeilad Richard Price

Yr Ysgol Reolaeth

Campws y Bae

Pob maes pwnc

25 Medi

Y Coleg Meddygaeth, Campws y Parc

Croeso'r Coleg Meddygaeth

Meddygaeth i Raddedigion

04 Medi

Pob maes pwnc arall

25 Medi

Y Coleg Gwyddoniaeth

Campws y Parc

Pob maes pwnc

www.swansea.ac.uk/science/welcomeandenrolmentweek2017

 

Digwyddiadau cofrestru a sefydlu eraill: Addysg Barhaus Oedolion | Hyfforddiant Iaith Saesneg | Myfyrwyr Cyfnewid Ewropeaidd  

Cyrraedd a Chroeso

Darganfyddwch beth sy'n digwydd: Cyrraedd a Chroeso

Amserlen 2017

DyddiadDigwyddiadGwybodaeth am y Digwyddiad

Awst - Medi

Ymuno â'ch cwrs (1)

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

18 Medi

Cofrestru ar-lein yn agor

Cwestiynau cyffredin  am gofrestru ar-lein

22-23 Medi

Penwythnos cyrraedd

Cyrraedd a chroeso

22-29 Medi

Cofrestru Rhyngwladol
ar gyfer myfyrwyr o'r tu allan i'r UE

Cofrestru

25-29 Medi

Sefydlu yn y Coleg

Sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig
Sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig
Colegau Academaidd

25 Medi
26-27 Medi

Ffair y Glas, y Neuadd Fawr
Ffair y Glas, Lawnt Tŷ Fulton

Digwyddiadau Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe

2 Hydref

Dysgu ac Addysgu (2)

Dyddiadau Tymhorau a Semestrau

(1) Os ydych yn fyfyriwr AABO, Cwrs Ymarfer y Gyfraith/Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Nyrsio, neu'n fyfyriwr ymweld neu gyfnewid, dilynwch y dolenni cofrestru'n gynnar a digwyddiadau eraill  
(2) Y dyddiad derbyn hwyraf yw 16 Hydref