Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Mae ein Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig yn rhoi cyfle i chi wneud y canlynol:

  • Derbyn atebion i'ch cwestiynau am gyfleoedd ôl-raddedig a addysgir a chyfleoedd ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Dysgu mwy am ariannu ôl-raddedig a'r ysgoloriaethau y gall Abertawe eu cynnig.
  • Cwrdd â myfyrwyr ôl-raddedig presennol a chlywed am eu profiadau astudio.
  • Cwrdd â chynrychiolwyr a siarad â thiwtoriaid derbyn am y dewisiadau ymchwil.
  • Siarad â'r staff a derbyn cyngor ar wneud cais, llety, cyllid, gyrfaoedd a chefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol.
  • Taith dywys o'n cyfleusterau ôl-raddedig ardderchog a'n campysau glan môr.

 Sylwer: Mae Diwrnodau Agored ar wahân ar gyfer Meddygaeth i Raddedigion

Ymweld â Ni...

Cadwch eich lle

Bydd dyddiadau’r Diwrnodau Agored nesaf i Raddedigion yn 2018/19 yn cael eu rhestru isod cyn hir.

Sylwer bod digwyddiad ar wahân i'r rheiny y mae ganddynt ddiddordeb mewn Meddygaeth i Raddedigion. Ewch i'n gwefan Meddygaeth i Raddedigion  i dderbyn gwybodaeth bellach. 

Rhaglen y Diwrnod Agored

Rhaglen ddigwyddiadau:

Sylwer bod modd i chi gofrestru ar unrhyw adeg rhwng 12:30 a 15:00. Ar ôl i chi gofrestru mae croeso i chi fynychu'r holl ddigwyddiadau neu'r rhai sydd o ddiddordeb i chi yn unig.

12:30 - 15:00: Cofrestru

12:30 - 13:30: Ffair Wybodaeth - cyfle i drafod ceisiadau, cyllid, llety, gyrfaoedd, a mynd ar daith dywys o amgylch y campws.

13:30 - 13:35: Sgwrs - Croeso

13:35 - 13:55: Sgwrs - Beth all astudio ôl-raddedig ei gynnig i chi ac i'ch gyrfa?

13:55 - 14:05: Sgwrs - Diwrnod ym mywyd myfyriwr gradd Meistr

14:05 - 14.15: Diwrnod ym mywyd myfyriwr PhD

14:15 - 14:50: Sgwrs - Ariannu eich astudio ôl-raddedig

15:00 - 16:30: Ymweld ag adrannau, gan gynnwys y cyfle i gwrdd â thiwtoriaid derbyn.

Mae'r holl sgyrsiau yn cael eu rhoi yn Saesneg

Cyfeiriadau a Pharcio

Lawrlwythwch fap o Gampws Parc Singleton

Lawrlwythwch fap o Gampws y Bae

Ceir mapiau sy'n dangos sut i ddarganfod Abertawe, canol y ddinas a'r campysau ar ein tudalen we lleoliad.

Os ydych chi'n gyrru i un o'n campysau efallai y bydd ein tudalen we cyfarwyddiadau gyrru o gymorth.

Cyfleoedd eraill i ymweld â ni

 Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig:

Rydym yn cynnal 6 Diwrnod Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig y flwyddyn (2 ar bob campws) ym mis Tachwedd, mis Mawrth ac ym mis Mehefin.

Ymwelwyr annibynnol:

Mae croeso i chi gynnal ymweliad annibynnol â'r Brifysgol ar unrhyw adeg. Ceir gwybodaeth bellach ar ein tudalen we ymweliadau annibynnol