Ysgoloriaethau Meistr a Addysgir

Cyllido Graddau Meistr a Addysgir

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ôl-raddedig a bwrsarïau i'ch helpu i ariannu eich astudiaethau. Mae gwybodaeth bellach am yr holl gyfleoedd cyllido hyn ar gael drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir.

Mae’r Ysgoloriaethau Prifysgol sydd ar gael ar gyfer astudio gradd Meistr yn cael eu rhestru yn nhrefn yr wyddor isod.

Pob Maes Pwnc: Ysgoloriaethau i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Closing date: Gwnewch gais cyn gynted ag y bo modd

Y Coleg Gwyddoniaeth: Ysgoloriaethau MSc 2019

Closing date: 19 Gorffennaf 2019