Pam rydym yn cael Dyrchafiadau?

 

Fel y nodwyd yn y Cynllun Strategol, ein Galluogwr Strategol ‘Ein Staff o Ansawdd Uchel sy’n Gweithredu gyda Phwrpas Cyffredin’, bydd llwyddiant y Brifysgol yn cael ei alluogi gan gyfraniad ac egni ein staff rhagorol ac amrywiol. Bydd eu cyfraniad parhaus a’u cefnogaeth yn hanfodol i gyflawni ein dyheadau yn y dyfodol. Mae'r Brifysgol yn gweithredu prosesau gwahanol ar gyfer staff yn dibynnu ar y rôl:

Manylion cyswllt:

Ar gyfer Dyrchafiadau Academaidd, cysylltwch â:

Charlie James,  Arweinydd Trawsnewidiol: Perfformiad ar est. 3280 neu e-bost:charlotte.james@swansea.ac.uk

Ar gyfer Dyrchafiadau Staff Ymchwil, cysylltwch â:

Emma Davies, Arweinydd Trawsnewidiol: Perfformiad ar est. 4938 neu e-bost:e.l.davies@swansea.ac.uk