I Reolwyr

Yn yr adran hon, cewch fynediad rhwydd at wybodaeth a dogfennau pwysig ynghylch eich cyfrifoldebau fel rheolwr, megis ffurflenni defnyddiol a pholisïau a gweithdrefnau perthnasol Adnoddau Dynol.

Rydym wedi ymrwymo i wefan ddwyieithog. Rydym yn y broses o gyfieithu holl ddogfennau a pholisïau Adnoddau Dynol ac yn diweddaru nifer fawr o’n tudalennau gwe o ganlyniad. Rydym yn cydweithio gyda’r Swyddog Polisi Iaith Gymraeg a’r Uned Gyfieithu ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni barhau i wella gohebiaeth ddwyieithog yr adran.

Os ydych yn aelod newydd o staff hefyd, ewch i'n hadran ar gyfer staff newydd.  Hefyd, cewch wybodaeth ddefnyddiol ynghylch eich cyflogaeth yn y Brifysgol yn ein hadran staff presennol.

Dolenni Defnyddiol i Rheolwyr

Isod, ceir dolenni defnyddiol at wybodaeth sy'n berthnasol i reolwyr.