I Staff Presennol

Yn yr adran hon, cewch fynediad rhwydd at wybodaeth bwysig a dogfennau ynghylch eich cyflogaeth, megis hawl i wyliau, graddfeydd cyflog a pholisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol.

Rydym wedi ymrwymo i wefan ddwyieithog. Rydym yn y broses o gyfieithu holl ddogfennau a pholisïau Adnoddau Dynol ac yn diweddaru nifer fawr o’n tudalennau gwe o ganlyniad. Rydym yn cydweithio gyda’r Swyddog Polisi Iaith Gymraeg a’r Uned Gyfieithu ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni barhau i wella gohebiaeth ddwyieithog yr adran.

Os ydych chi'n aelod newydd o staff, ewch i'r adran staff newydd, ac os oes gennych gyfrifoldebau rheoli, ewch i'r adran i reolwyr.

Dolenni Defnyddiol i Staff

Isod, ceir dolenni defnyddiol at wybodaeth sy'n berthnasol i'ch cyflogaeth.