Prosbectws israddedig

Dysgu mwy am Brifysgol Abertawe

Wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe fe fyddi'n dod yn rhan o sefydliad ymchwil o safon fyd-eang ac sy'n llawn uchelgais.

Fe gei brofi'n ansawdd addysgu 5* gyda phwyslais ar gyflogadwyedd ac fe fyddi di'n cwympo mewn cariad â'r ddinas.  Ble bynnag yr ei di yn Abertawe fyddi di byth ym mhell o'r môr.

Gyda'n lleoliad gwych mae Abertawe yn ddinas sy'n llawn cymeriad ac sydd ar dwf.

Gosododd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016 ni ymhlith 15 gorau y Deyrnas Unedig o ran bodlonrwydd myfyrwyr.  Mae Abertawe'n cynnig amgylchedd hyfryd i fyw a dysgu ynddo.

O'r traethau a childraethau godidog i'r siopau, bwytai a'r bywyd nos byrlymus, cei yn y 378 km2 yma bopeth sydd ei angen i greu profiadau sy'n para oes.

Cymer olwg ar brospectws israddedig Prifysgol Abertawe