Abertawe’n cynnal ei safle ymhlith 5% uchaf y prifysgolion gorau yn y byd yng nghynghrair QS

Mae Prifysgol Abertawe wedi cynnal ei safle ymhlith y 500 prifysgol gorau yn y byd yng Nghynghrair Prifysgolion Gorau’r Byd QS® 2012/2013, a gyhoeddwyd heddiw (Mawrth, Medi 11).

Mae’r Brifysgol wedi’i gosod yn y categori 401-459 eto eleni yng nghanlyniadau’r arolwg blynyddol gan y rhwydwaith gyrfaoedd ac addysg fyd-eang, sydd wedi’u cyhoeddi ers 2004. 

Bu arolwg 2012 yn ystyried dros 2,500 o’r prifysgolion â’r perfformiad gorau, a chafwyd record o ran lefelau ymateb i’w arolygon academaidd a chyflogwyr – gan olygu mae hwn oedd yr ymarferiad mwyaf a helaethaf o’i fath.

Tynnwyd dangosyddion at ei gilydd i greu cynghrair rhyngwladol o brifysgolion, a oedd yn cynnwys, enw da yn academaidd, enw da ymhlith cyflogwyr, niferoedd myfyrwyr a myfyrwyr rhyngwladol, papurau ymchwil a gyhoeddwyd a dyfyniadau mewn papurau academaidd.

Hefyd, mae QS yn cynhyrchu cynghreiriau mewn pum maes cyfadran eang: Y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Peirianneg a Thechnoleg, Gwyddor Bywyd a Meddygaeth, Gwyddoniaeth Naturiol a’r Gwyddorau Cymdeithasol a Rheoli. Ymhlith y categorïau hyn, graddiwyd Abertawe yn y 291ain safle ar gyfer Peirianneg a Thechnoleg.

Nododd QS bod enw da Prifysgol Abertawe ymhlith cyflogwyr wedi cynyddu’n sylweddol ers Cynghrair Prifysgolion Gorau’r Byd y llynedd.

Meddai’r Athro Alan Speight, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae cynnal ein safle ymhlith y 500 prifysgol gorau yn y byd yng Nghynghrair Prifysgolion Gorau’r Byd QS yn fesur o’n perfformiad, ein henw da, a rhagoriaeth y profiad yr ydym yn ei ddarparu i’n myfyrwyr.

“Rydym wedi gweld cynnydd yn ansawdd y myfyrwyr sy’n cyrraedd Abertawe a chynnydd hefyd yn y rhai hynny sy’n mynd ymlaen i ragori yn eu hastudiaethau ac ennill canlyniadau ardderchog wrth gwblhau eu cwrs. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd yng nghyflogadwyedd ein graddedigion.

“Fel sefydliad uchelgeisiol, a arweinir gan ymchwil ag addysgu o’r ansawdd uchaf, mae Abertawe’n lle gwych i fyfyrwyr y DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol astudio.”

Mae safle Abertawe yng Nghynghrair Prifysgolion Gorau’r Byd QS yn dilyn y newyddion bod y Brifysgol wedi cynyddu ei safle ymhlith 500 Prifysgol gorau’r byd y mis diwethaf yn Nhabl Gynghrair Academaidd Prifysgolion y Byd (ARWU), a ryddhawyd gan y Ganolfan ar gyfer Prifysgolion o Safon Fyd-eang ym Mhrifysgol Shanghai Jiao Tong University.

Yn arolwg yr ARWU, sydd wedi cyhoeddi cynghrair 500 prifysgol gorau’r byd bob blwyddyn ers 2003, graddiwyd Abertawe yn 34ain ar y cyd allan o 170 o Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU.

Graddiwyd Prifysgol Abertawe hefyd yn un o 25 prifysgol gorau’r DU unwaith eto yn arolwg Addysg Uwch 2012 y Times.  A chododd y Brifysgol 11 safle yn y Complete University Guide 2013.