Adain Avion - gofod celf mewn awyren - yn Abertawe

Bydd awyren enfawr, sy'n gofod celf, yn cyrraedd Abertawe 24 Mehefin, fel rhan o prosiect Olympiad Diwylliannol London 2012, mewn partneriaeth a Ganolfan Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe.

Adain Avion banner image

Gofod celf symudol yw Adain Avion a grëir o gorff awyren DC-9 a ddarganfuwyd ac a drawsffurfiwyd gan y cerfluniwr a’r dylunydd Sbaenaidd Eduardo Cajal.

Bydd yr artist Cymreig Marc Rees yn dathlu ugeinfed blwydd Avion trwy ddod ag o i Gymru yn haf 2012.

Bydd Avion yn dod i Abertawe 24-30 Mehefin.  Wedi’i leoli y tu allan i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac y drws nesaf i’r Ganolfan Hamdden, Abertawe fydd gorffwysfa gyntaf Adain Avion yng Nghymru.

Bydd y tim yn cydweithio gydag artistiaid, grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Byddan nhw hefyd y ymgorffori rhaglen ddyfeisgar Taliesin Dance Days, sydd yn dod ag artistiaid dawns o fri rhyngwladol i Abertawe pob blwyddyn.

Fe'i gyd-gynhyrchir gan Ganolfan Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe.

Adain Avion yw comisiwn Artistiaid yn Cymryd y Blaen Cymru a ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, sy'n rhan o Wyl London 2012 ac Olympiad Diwylliannol London 2012.