Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Astudio Rhan-amser 2012-2013

Mae llawlyfrau newydd AABO bellach ar gael, yn rhoi manylion am y rhaglen radd BA (rhan-amser) yn y Dyniaethau a hefyd cyrsiau byr a modiwlau a gynigir yn y gymuned ac ar y campws. 

I archebu copi, ffoniwch 01792 602211, neu e-bostiwch: f.j.lloyd@abertawe.ac.uk.  

Mae modd edrych ar y llawlyfrau hefyd yn www.swansea.ac.uk/dace.