Anelu am y Fedal Aur: Perfformio o dan Bwysau ym Maes Chwaraeon

Yn y sgwrs yma, bydd Dr Rob Gray yn cyflwyno cyfres o astudiaethau sy'n archwilio'r rhyngweithio rhwng canolbwyntio. dealltwriaeth a chinematig mewn chwaraeon.

Teitl y Ddarlith: Anelu am y Fedal Aur: Perfformio o dan Bwysau ym Maes Chwaraeon

Siaradwr: Dr Rob Gray, Ysgol Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer, Prifysgol Birmingham


Dyddiad: Dydd Mercher 7fed Mawrth 2012

Amser: 1yp            

Lleoliad: Darlithfa B, Adeilad Glyndwr, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Rhad ac am ddim a chroeso i bawb


Crynodeb o’r ddarlith:

Gall y sylw ar ganolbwyntio a gaiff ei ddefnyddio wrth ymarfer unrhyw ddawn ym maes chwaraeon gael effaith ddofn ar ganlyniadau perfformio. Yn ychwanegol at hyn, cafwyd awgrym bod y newid ‘’mewnol’’ wrth ganolbwyntio efallai yn un o'r prif resymau dros ‘’ildio dan bwysau.’’

Bydd Dr Rob Gray yn trafod sut y caiff canolbwyntio effaith ar berfformiad.


Am fwy o wybodaeth cysyllter â’r Athro Ian M Thornton ar 01792 513274 neu ebostiwch: I.M.Thornton@swansea.ac.uk.