Arloesi drwy gyfranogiad plant sy’n ffoaduriaid

Meddwl yn greadigol ynglyn ag amddiffyn plant yng nghyd-destun gwersyll ffoaduriaid hirdymor

Anna Skeels

Mae Anna Skeels, myfyriwr PhD Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, wrthi’n gwneud gwaith maes yn Uganda gyda chymorth grant Cronfa Arloesi Ddyngarol gwerth £7,000.

Mae’r prosiect wedi’i arwain gan y Ganolfan Ymchwil ar Bolisi Mewnfudo (CMPR) mewn partneriaeth â Swyddfa Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR), Achub y Plant a Chymdeithas yr Almaen ar gyfer Cydweithio Rhyngwladol (GIZ).

Nod y prosiect yw gweithio gyda ffoaduriaid sy’n blant fel arloeswyr mewn gwersyll ffoaduriaid hirdymor yn Uganda (Kyaka II) i archwilio’r hyn a all fod yn broses amddiffyn ffoaduriaid sy’n fwy addas, penodol a chyfranogol i blant. 

Gwneir hyn drwy weithdai cyfranogol gyda grwpiau o ffoaduriaid sy’n blant rhwng 6-10 ac 11-16 oed, i fapio eu safbwyntiau cyffredinol, yn ogystal â chanolbwyntio ar bwyntiau penodol (cyrraedd, cofrestru, penderfynu diddordebau gorau) ac agweddau (amgylchedd, rhyngweithio plant/oedolion, gwybodaeth) o’r broses amddiffyn ffoaduriaid.

 Kay1Bydd arsylwadau o’r cyfweliadau amddiffyn gyda phlant sy’n ffoaduriaid a chyfweliadau gydag ymarferwyr dyngarol yn gweu i mewn i’r broses arloesi.

Mae Anna yn diweddaru ei blog yn ystod ei gwaith maes, a gellir dod o hyd iddo yn http://www.humanitarianinnovation.org/blog/1204, ac am ragor o wybodaeth ynglyn â phrosiect Anna ewch i http://www.humanitarianinnovation.org/projects/small-grants/CMPR.