Arweinwyr busnes BBaCh Cymreig yn arwain y ffordd unwaith eto

Mae perchnogion/rheolwyr Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yng Nghymru wedi pasio rhaglen LEAD Cymru 10 mis o hyd ym Mhrifysgol Abertawe, a hynny gyda chanlyniadau disglair.

Cymerodd yr wythfed garfan, a oedd yn cynnwys 22 o gyfranogwyr, ran yn y cwrs arloesol i ddatblygu sgiliau arwain a synnwyr busnes yn y Brifysgol.

 LEAD wales cohort 8

Roedd y cwmnïoedd yn amrywio o arbenigwyr mewn ymchwil datblygu, gweithgynhyrchu a dosbarthu cynnyrch diagnosteg a bacterioleg i labordai meddygol yn fyd-eang ac ymarferwyr methdaliadau, i benseiri a chwmnïoedd sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Wrth sôn am fuddion cymryd rhan ar raglen LEAD Cymru, meddai Anne-Marie Rogan, Prif Swyddog Gweithredol yn YMCA Abertawe: “Eleni penderfynais ymuno â’r rhaglen LEAD a gallaf ddweud o waelod fy nghalon, yn broffesiynol ac yn bersonol dyma un o’r pethau gorau yr wyf erioed wedi’i wneud. 

“Pam? – i mi yr amseru, y cynnwys, y bobl. Mae rhaglen LEAD wedi gwneud i mi sylweddoli gwir botensial arweinyddiaeth – mae wedi fy helpu i ddeall pam yr wyf yn gwneud yr hyn yr wyf yn ei wneud, effaith yr hyn yr wyf yn ei wneud, sut y gallaf wella ar yr hyn yr wyf yn ei wneud, ...yr effaith sydd gan hyn ar fusnes a sut y mae fy ngweithrediadau a’m harweinyddiaeth yn effeithio ar gyfeiriad, steil, diwylliant a’r llinell waelod.”

Hyd yma mae dros 350 o gwmnïoedd wedi cymryd rhan yn rhaglen LEAD Cymru. Ar gyfartaledd, mae’r busnesau hyn wedi gweld cynnydd mewn trosiant o hyd at 29%, ac mae hyn wedi cynorthwyo â chreu dros 300 o swyddi newydd yng Nghymru.

Mae cyfres o 30 o raglenni yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor tan 2015.

Mae’r cyrsiau’n rhad ac am ddim i fusnesau – am ragor o wybodaeth am raglen LEAD Cymru, ffoniwch 01792 606684, e-bostiwch: info@leadwales.co.uk, neu ewch i www.leadwales.co.uk.