Atgofion cefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe – Prosiect Swans 100

Ar 7 Medi 1912, chwaraeodd Dref Abertawe eu gêm broffesiynol gyntaf, yn erbyn Clwb Pêl-droed Caerdydd. Wrth i dîm yr Elyrch hedfan yn uchel yn yr Uwch-gynghrair heddiw, mae prosiect a leolir yn adran hanes y Brifysgol yn cipio atgofion cefnogwyr y clwb yn ystod ei ganrif gyntaf.

 Mae’r prosiect Swans100 yn fenter ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe a Phrifysgol Abertawe.

Y nod yw creu archif ar-lein o brofiadau cefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae tîm y prosiect, darn arweiniad Phil Bethell, wedi bod yn teithio o amgylch y lle yn casglu atgofion a phethau cofiadwy er mwyn tynnu lluniau ohonynt ar gyfer yr archif.

I gael gwybod mwy am y prosiect ewch i www.swans100.com

Edrychwch ar luniau o’r archif, gan gynnwys:

- y rhaglen o’r gêm gyntaf erioed

- adroddiadau o’r gêm ym 1912

- cefnogwyr o’r 1920au, y 1960au a heddiw

Bydd llawer o atgofion y cefnogwyr a gipiwyd yn ystod y prosiect Swans 100 yn ymddangos mewn llyfr newydd clawr caled, lliw,192 tudalen, “Swansea ‘til I Die – a century of supporting the Swans”. (£15.99).   Mae’r llyfr wedi’i gyhoeddi gan Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Abertawe, fel rhan o’r prosiect Swans 100, a leolir ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ar gael i’w brynu o siop y Clwb a’r Stadiwm Liberty, ac ar-lein o www.swanssuperstore.com

Bydd hefyd Diwrnod Gweithgareddau Swans100 yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar ddydd Sul 16eg Medi.