Athro Bloodhound yn cael ei Anrhydeddu

Mae Athro o Brifysgol Abertawe sydd â rôl flaenllaw ym mhrosiect Car Uwchsonig (SSC) BLOODHOUND wedi’i ethol yn Gymrawd o’r Academi Frenhinol Peirianneg.

Prof Oubay Hassan  Mae’r Athro Oubay Hassan, MBE, Pennaeth y Ganolfan Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol, wedi’i anrhydeddu am ei arbenigedd mewn dulliau cyfrifiadurol i ddatrys problemau mewn dulliau dadansoddi a dyluniadau peirianneg.

Mae’n ffigwr arloesol yng nghyd-destun datblygu a chymhwyso technegau rhydd gan ddefnyddio rhwyllau a ddefnyddir yn eang ar hyn o bryd yn y diwydiant awyrofod ar gyfer astudio llif aerodynameg ac electromagneteg.

Llwyddodd yr Athro Hassan i ddefnyddio’r dechnoleg Dynameg Llif Cyfrifiadurol arloesol ar gyfer dyluniad aerodynameg y car uwchsonig THRUST SSC. Mae ganddo rôl bellach fel prif archwilydd prosiect Bloodhound lle y mae wedi datblygu’r dechnoleg gyfrifiadurol ymhellach i fynd i’r afael â heriau peirianneg uchelgeisiol a phenodol BLOODHOUND SSC.

Meddai’r Athro Hassan: “Rydw i wrth fy modd o gael fy ethol i gymdeithas mor freintiedig. Mae sylweddoli bod pobl yn credu bod y gwaith yr wyf wedi’i wneud dros y ddau ddegawd diwethaf yn gwneud gwahaniaeth yn y byd Peirianneg yn deimlad gwych.”

Mae’r Athro Hassan yn un o 59 Cymrawd newydd a etholwyd gan yr Academi Frenhinol Peirianneg sy’n cynnwys 52 o beirianwyr mwyaf medrus y DU o’r byd diwydiant, busnes ac academaidd; pedwar Cymrawd Rhyngwladol newydd a thri Chymrawd Anrhydeddus.

Meddai Syr John Parker GBE FREng, Llywydd yr Academi Frenhinol Peirianneg: “Hoffwn groesawu ein Cymrodorion newydd: arbenigedd cyfunol a gweledigaeth y peirianwyr gorau sy’n gyrru ein hagenda uchelgeisiol ac sy’n gwneud cymaint o bethau da yn bosib.”