Beth ydych chi’n galw 50 cyflogwr mewn pabell? Cyfle gwych i fyfyrwyr Abertawe!

Nid bob dydd mae’r fyddin i’w gweld ochr yn ochr â chyfrifwyr, ac nid bob dydd y gallwch sgwrsio gyda pheirianwyr un funud a gweision sifil y funud nesaf. Ond dyna oedd profiad myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn eu Ffair Yrfaoedd ddiweddar, a ddaeth â rhyw 50 o gyflogwyr mawr at ei gilydd mewn pabell fawr ar y campws.

Ffair eleni oedd y fwyaf a’r brysuraf eto, gyda dros 1600 yn dod iddi mewn dim ond pump awr. Enillodd un fyfyrwraig lwcus, Yue Dai, sy’n astudio cyfraith forol, docyn tymor ar fws y Brifysgol wedi’i roi gan First Cymru.

Dywedodd Pauline McDonald, pennaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae’r ffair yrfaoedd yn gyfle gwych i fyfyrwyr sgwrsio gyda llawer o gyflogwyr i gyd mewn un lle. Roedd gennym ni sefydliadau o fyd manwerthu, bancio, entrepreneuriaeth, gwirfoddoli, y llywodraeth a llawer mwy.

“Mae cael gwybod am yr holl gyfleoedd sydd ar gael – yn y Deyrnas Unedig a thramor – yn bwysig iawn. Roedd modd i ni gynnig cynghorion ymarferol hefyd, megis cymorth gyda CVs.

“Mae’r cyfan yn rhan o’r ymdrech rydyn ni’n ei gwneud i wella cyflogadwyedd ein myfyrwyr, a rhoi cymaint o gymorth â phosibl iddynt, yn enwedig yn yr amseroedd caled hyn.”

Cyn y ffair, roedd Pauline a’r tîm wedi rhoi ychydig o gynghorion i fyfyrwyr ar wneud y gorau o’r cyfarfod cyntaf hollbwysig hwnnw gyda chyflogwyr posibl.

  • Gwnewch ymchwil i’r cyflogwyr rydych chi am siarad â nhw, a meddyliwch am gwestiynau yr hoffech chi eu gofyn iddyn nhw.
  • Diweddarwch eich CV.
  • Byddwch yn agored eich meddwl – byddwch yn cwrdd â chyflogwyr nad oeddech chi wedi eu hystyried o’r blaen o bosibl. Peidiwch â thybio y bydd cyflogwyr yn chwilio am raddedigion gyda graddau penodol. Mae llawer o gyflogwyr yn ystyried graddedigion o unrhyw ddisgyblaeth, gan fod ganddynt ddiddordeb yn yr ystod eang o sgiliau rydych chi wedi eu dysgu yn ystod eich amser yn y Brifysgol.
  • Gwnewch ymchwil i’r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr.
  • Gofynnwch i’r cyflogwyr am eu profiad gwaith, lleoliadau/interniaethau.