Black Skin, Blue Books: The case for comparing Wales and African America

Yn ystod y ddarlith hon, sydd wedi’i threfnu gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru, bydd Dr Daniel G. Williams yn sôn am waith ymchwil fu’n sail i’w lyfr diweddaraf, Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales 1845-1945 a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru.

Teitl y Ddarlith: Black Skin, Blue Books: The case for comparing Wales and African America

Siaradwr: Dr Daniel G. Williams, Uwch-ddarlithydd mewn Saesneg a Chyfarwyddwr Canolfan Astudio Cymru Richard Burton, Prifysgol Abertawe

Dyddiad: Dydd Mercher 7fed Tachwedd 2012

Amser: 5yh

Lleoliad: Darlithfa Callaghan, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Am ddim a chroeso i bawb

Arall: Wedi’r ddarlith, bydd y llyfr yn cael ei lansio a bydd derbyniad gwin i ddilyn

Crynodeb o’r digwyddiad:

Mae Dr Daniel G. Williams yn Uwch-ddarlithydd mewn Saesneg ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Astudio Cymru Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe. Fel golygydd, mae wedi gweithio ar rifyn arbennig o Comparative American Studies ar ‘The Celts and the African Americans’ yn ogystal â Slanderous Tongues, cyfres o draethodau ar farddoniaeth gyfoes Gymreig. Dr Daniel G. Williams yw awdur Ethnicity and Cultural Authority (2006) a Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales 1845 - 1945 (2012).

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn gorff cenedlaethol newydd, a lansiwyd ym mis Mai 2010, sy’n ymrwymedig i’r gwaith o gydnabod a hyrwyddo ysgolheictod o ansawdd rhyngwladol ym mhob un o’r prif ddisgyblaethau dysgu. Am ragor o wybodaeth, ewch i http://learnedsocietywales.ac.uk/.

Mae’r Gymdeithas yn ddiolchgar i Brifysgol Abertawe am gynnal y digwyddiad hwn.

Cyswllt:

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 376971 neu ebostiwch smorse@lsw.wales.ac.uk.

Noder y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal trwy gyfrwng y Saesneg