Brecwast Rhwydweithio ASTUTE: ‘Cymorth Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru’

Brecwast Rhwydweithio ASTUTE: ‘Cymorth Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru’

ASTUTElogo I ddathlu Diwrnod Ewrop ar ddydd Mercher, Mai 9, bydd y prosiect ASTUTE a arweinir gan Brifysgol Abertawe yn arddangos ei gydweithrediadau ynghyd â dau gwmni o Gymru – Electronic Motion Systems Ltd a FSG Tool and Die Ltd – yn ystod brecwast rhwydweithio am ddim.

Bydd y digwyddiad ‘Cymorth Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru’ yn cael ei gynnal o 8am tan 11am yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

Bydd y cyflwynwyr yn cynnwys Dr Peter Sommerfeld, Cyfarwyddwr Marchnata a Gwerthu ar gyfer Electronic Motion Systems Ltd, a Gareth Jenkins, Rheolwr Gyfarwyddwr FSG Tool and Die Ltd a Phennaeth Panel y Sector Defnyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.


ERDFlogo Mae’r prosiect £27 miliwn Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE) yn cynorthwyo’r diwydiant gweithgynhyrchu yn ardal gydgyfeirio Cymru. Mae wedi’i ariannu’n rhannol gan £14 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Cydgyfeirio Ewrop yr UE, drwy Lywodraeth Cymru.

Mae’r bartneriaeth sy’n cynnwys wyth Prifysgol ar draws Cymru - gan gynnwys Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Glyndwr, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, a Phrifysgol Cymru Casnewydd - yn dod ag arbenigrwydd mewn peirianneg, gwyddoniaeth a busnes i helpu cwmnïau yng Nghymru i dyfu drwy fabwysiadu technolegau dylunio a gweithgynhyrchu uwch ac i wella eu cynaliadwyedd drwy leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Mae’r prosiect, a ddechreuodd ym mis Mai 2010, yn targedu’r sectorau awyrofod a cherbydau modur, yn ogystal â chwmnïau gweithgynhyrchu technoleg uchel eraill i greu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, o ansawdd uwch a’u cyflwyno i’r farchnad fyd-eang.