'Broken Hallelujah': Enillydd Gwobr M Wynn Thomas

Mae’r Wobr M Wynn Thomas gyntaf wedi’i dyfarnu am draethawd sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng angerdd, cyfansoddi caneuon a chrefydd.

Dr Kevin Mills Mae’r wobr newydd nodedig hon a enwyd er anrhydedd academydd o Brifysgol Abertawe i gydnabod y gwaith critigol gorau o ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg, wedi’i dyfarnu i ddarlithydd o Brifysgol Morgannwg, Dr Kevin Mills.

Mae Dr Mills, academydd a bardd o Fedwas, yn ddarllenydd mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Morgannwg lle y mae’n dysgu cyrsiau ar  Shakespeare, llenyddiaeth fodern gynnar, mythau, ac ysgrifennu hybrid.

Mae ei draethawd arobryn, ‘Broken Hallelujah’, yn ystyried y ffyrdd y gwnaeth hanes, ffuglen a newyddiaduraeth ddarlunio digwyddiadau, prosesau a chymeriadau adfywiad crefyddol 1904-5, gan blethu’r drafodaeth gritigol â chyfrif o brofiad personol a darlleniad o gân enwog Leonard Cohen.

Meddai Dr Mills: “Rydw i wrth fy modd bod fy ngwaith wedi denu’r fath gefnogaeth gan fy nghymheiriaid, Mae’n gwneud i mi deimlo fy mod yn cyfrannu mewn ffordd fach at hanes llenyddol Cymru. Rydw i’n falch iawn bod y wobr yn dwyn enw M Wynn Thomas; mae e wedi gwneud cymaint i ddatblygu diddordeb mewn ysgrifennu Cymraeg yn Saesneg.”

Noddwyd gwobr M Wynn Thomas gan Brifysgol Abertawe, Parthian, Llyfrgell Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru a bydd bellach yn dod yn wobr flynyddol.