Chwaraewr Rygbi o Brifysgol Abertawe yn ennill ei gytundeb rhanbarthol cyntaf gyda’r Gweilch

Mae Sam Lewis sy’n chwarae rygbi dros Glwb Rygbi Prifysgol Abertawe wedi gwireddu ei freuddwyd ar ôl arwyddo ei gytundeb rhanbarthol cyntaf i chwarae gyda'r Gweilch tan ddiwedd tymor 2012/13.

Gwnaeth y blaenasgellwr agored o’r Mwmbwls, sy’n chwarae dros Glwb Rygbi Abertawe yn ogystal â’r Brifysgol, argraff ar ddewiswyr ar lefel yr Uwch-gynghrair pan gafodd ei wahodd i gynrychioli tîm dan 20 diwygiedig y Gweilch. 

Sam Lewis

Mae Sam, brawd iau cyn chwaraewr y Gweilch Ben Lewis, wedi’i wobrwyo am ei ymdrech a’i ymrwymiad ar ôl peidio â chael ei ddewis ar y lefelau dan 16 a dan 18 traddodiadol.

Meddai Sam, “Mae’n freuddwyd chwarae ar y lefel hon a chynrychioli rhanbarth eich cartref ac rydw i am barhau i wneud hynny. Doeddwn i ddim yn rhan o’r system oedrannau hyd nes i mi gael ychydig o gemau ar lefel dan 20 felly mae’n dangos os ydych yn gweithio’n galed ac yn chwarae’n dda ar lefel yr Uwch-gynghrair, mae’r Gweilch yn gwylio. Rwy’n gobeithio y byddaf yn parhau i wella dros y 18 mis nesaf ac yn chwarae’n dda dros y Gweilch fel y gallaf aros yma y tu hwnt i’r cyfnod hwnnw”.

Meddai Hyfforddwr Blaenwyr y Gweilch, Jonathan Humphreys: “Mae Sam wedi bod yn rhagorol i ni ers iddo gael ei gyfle. Yn yr ychydig gemau diwethaf lle y mae wedi chwarae ar lefel cynghrair y PRO12 yn enwedig, rydym wedi gweld cymaint o dalent sydd gan y chwaraewr ifanc hwn. Mae ei gynnydd o safbwynt corfforol wedi bod yn dda, mae wedi gweithio’n galed tu hwnt ac mae hyn yn amlwg o’r cynnydd y mae wedi’i wneud sydd wedi arwain at y cynnig o gytundeb y mae wedi’i dderbyn.”

Bydd Sam yn defnyddio ei brofiad o ymarfer gyda’r Gweilch i baratoi ar gyfer Gêm Farsity Cymru a fydd yn cael ei chynnal ar 2il Mai 2012. Am ragor o wybodaeth ewch i www.swansea-union.co.uk . Cynhelir Her Faristy Cymru bob blwyddyn rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd. Cynhelir dros 25 o gystadlaethau chwaraeon i gyd dros gyfnod o wythnos i ddod o hyd i enillydd teilwng y Darian Farsity. Mae uchafbwynt yr achlysur, y gêm rygbi fawr, yn digwydd ar y nos Fercher yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd. Mynychodd dros 14,500 o gefnogwyr y gêm y llynedd.