Clwb Discover! Merched yn mynd i’r afael â Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Mae merched ysgol o Abertawe a Chastell-nedd wedi bod yn mynd i’r afael â Gwyddoniaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe drwy gymryd rhan mewn clwb Sadwrn STEM Discover! olaf y flwyddyn.

Discover club Bu’r merched blwyddyn 9 o Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, Ysgol Gyfun Gymunedol Cwrt Sart, Ysgol Gyfun Dwr y Felin, Ysgol Gyfun Gwyr, Ysgol Gyfun Treforys ac Ysgol Gyfun Olchfa, yn gweithio mewn timoedd mewn gweithgaredd â thema beirianneg i gynhyrchu llochesi argyfyngau meddygol.

Roedd y sesiwn, a arweiniwyd gan Dr Clare Wood, darlithydd mewn Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe, yn annog y merched i ystyried yr effaith y gall beirianneg sifil ei chael mewn sefyllfaoedd argyfwng megis llifogydd, daeargrynfeydd neu sychder, ac i ystyried eu hunain fel ‘Peirianwyr heb Ffiniau” posib.”.

Meddai Dr Wood: “Mae’r Clwb Discover! Yn ffordd wych i ferched Blwyddyn 9 ddod i’r Brifysgol a rhoi cynnig ar amrediad eang o ddisgyblaethau gwyddoniaeth a pheirianneg gwahanol, gan gynnwys rhewlifeg, adeiladu rocedi, rhaglennu gemau cyfrifiadur, dadansoddi DNA fforensig a CSI Abertawe i enwi ond ychydig! Mae’n rhoi’r cyd-destun sydd ei angen ar y merched i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch dewis pynciau Safon Uwch ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol”.

Mae clwb Sadwrn STEM Discover! Prifysgol Abertawe bellach yn ei bedwaredd flwyddyn ac mae’n cael ei gynnal mewn partneriaeth â  Gyrfa Cymru Gorllewin. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Del Thomas ar del.thomas@cwwest.co.uk.