Cu @ Swansea 2012: Treftadaeth ac Adfywio

Fel rhan o Wŷl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, mae Prifysgol Abertawe’n cynnal gweithdy a fydd yn canolbwyntio ar adfywio a arweinir gan dreftadaeth ar hen safle gweithfeydd copr Hafod-Morfa.

Mae Cu @ Swansea 2012: Treftadaeth ac Adfywio yn weithdy un diwrnod am ddim sy’n ffurfio rhan o Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, 2012.

Bydd y gweithdy, a arweinir gan yr Athro Huw Bowen o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe, yn archwilio’r ffyrdd y gall ymchwil academaidd i hanes a threftadaeth lunio datblygiad prosiectau adfywio.  Bydd siaradwyr yn canolbwyntio’n benodol ar y prosiect Cu @ Swansea, a arweinir gan y Brifysgol a Dinas a Sir Abertawe. Byddant yn darparu gwybodaeth ar gynlluniau i adfywio safle diffaith hen weithfeydd copr Hafod a Morfa yng Nghwm Tawe Isaf. Bydd digon o gyfleoedd hefyd i’r sawl sy’n mynychu gyflwyno eu syniadau eu hunain a’u safbwyntiau ar gyfeiriad y prosiect ar gyfer y dyfodol.

Meddai’r Athro Bowen ‘Mae’r Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol hon yn darparu cyfle gwych i ni drafod datblygiad prosiect treftadaeth ddiwydiannol unigryw. Bydd yn dangos sut y gall ymchwil i’r gwyddorau cymdeithasol gael effaith wirioneddol ar fywydau bob dydd. Rydym yn datblygu prosiect cyffrous, ac elfen allweddol ohono yw ymgysylltu â’r gymuned yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid a gwirfoddolwyr. Felly rydym yn gobeithio’n fawr y bydd y gweithdy’n darparu cyfle da i bobl ddod a’n helpu gyda’r dasg o lunio dyfodol un o safleoedd treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf y DU.’

Mae’r Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol wedi’i chynnal gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ac fe’i cynhelir rhwng 3-10 Tachwedd 2012. Mae’r Ŵyl, sy’n cynnwys digwyddiadau gan rai o wyddonwyr cymdeithasol blaenllaw’r wlad, yn dathlu’r ymchwil gorau ym Mhrydain ym maes y gwyddorau cymdeithasol a sut y mae’n dylanwadu ar ein bywydau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol - yn awr ac yn y dyfodol. Mae gan Ŵyl Gwyddor Gymdeithasol eleni dros 180 o ddigwyddiadau creadigol a chyffrous ar draws y DU i annog busnesau, elusennau, asiantaethau llywodraethol, a myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau i drafod, darganfod a dadlau materion cyfredol ym maes y gwyddorau cymdeithasol. Mae datganiadau i’r wasg yn rhoi manylion am rai o’r digwyddiadau amrywiol a rhestr lawn o raglenni ar gael ar wefan yr Ŵyl. Gallwch ddilyn y newyddion diweddaraf o’r Ŵyl ar twitter hefyd gan ddefnyddio #esrcfestival.

Bydd y Siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys:

Yr Athro Huw Bowen, Prifysgol Abertawe

Garethe El-Tawab, Amgueddfa Abertawe

Huw Mowbray, Dinas a Sir Abertawe

Phil Roberts, Dinas a Sir Abertawe

Dyddiad: Dydd Iau 8 Tachwedd 2012

Amser: 11.00 – 16.00 (oddeutu)

Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim ac mae croeso i bawb

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Yr Athro Huw Bowen (h.v.bowen@abertawe.ac.uk; 01792 602350)