Cyffro’n codi wrth i Holly geisio rhoi’r fantais i Abertawe cyn Gêm Prifysgolion Cymru

Mae cyffro Gêm Prifysgolion Cymru yn codi wrth i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe giwio am eu tocynnau a chroesawu’r newyddion bod cyn hyfforddwr y Gweilch Sean Holley wedi ymuno â thîm hyfforddi Tîm Cyntaf Prifysgol Abertawe i gynorthwyo â’r paratoadau cyn y gêm fawr.

Mae Holley wedi bod yn gefnogwr mawr o Gêm Prifysgolion Cymru dros y blynyddoedd diweddar ac yn credu bydd y digwyddiad fel atyniad yn parhau i dyfu blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Meddai Holley: “Mae safon, brwdfrydedd ac egni’r digwyddiad wedi creu argraff arnaf. Roedd yr awyrgylch yn y Stadiwm Liberty yn ôl yn 2010 yn wych a doeddwn i ddim yn credu yr oedd modd gwella ar hynny. Ond yna aeth y gêm i Stadiwm y Mileniwm y llynedd ac roedd hynny’n achlysur anhygoel; nid oddi ar y cae yn unig, lle'r oedd y gefnogaeth yn wych, ond ar y cae hefyd, lle'r oedd safon y chwarae’n ardderchog. Rydw i’n credu y bydd y gêm yr un mor ddifyr eleni, os nad yn well.”

Treuliodd Holley naw mlynedd gyda’r Gweilch - pedair ohonynt fel Prif Hyfforddwr, yn datblygu talent o safon fyd-eang gan gynnwys Tommy Bowe, Alun-Wyn Jones a Shane Williams, yn ogystal â rhannu llwyddiannau drwy godi Cwpan Cymru a Lloegr ac wrth ennill y Gynghrair Geltaidd ar dri achlysur.

Ymddiswyddodd o’r clwb ym mis Chwefror eleni ac mae bellach yn edrych ymlaen at gymryd rhan ym mharatoadau Abertawe ar gyfer Gêm y Prifysgolion.

Sean Holley

“Hon yw fy mhrifysgol leol,” meddai. “Wedi chwarae yn y brifysgol fy hun yn Loughborough rydw i’n deall sut beth yw hi ac rydw i’n hapus i helpu.”

“Mae llawer o barch gen i tuag at y Prif Hyfforddwr Richard Lancaster a Hyfforddwr yr Olwyr Steve Mellalieu. Maen nhw wedi gofyn i mi gymryd rhan ac rydw i’n hapus iawn i’w helpu. Rydw i’n credu eu bod yn edrych am rywun i’w cynorthwyo, i wneud yn siwr eu bod yn gwneud pethau’n gywir.

“Mae’r cyfnod paratoi ar gyfer Gêm Prifysgolion Cymru yn eithaf hir a bydden nhw’n edrych am ryw fath o brofiad i roi ychydig o awch iddynt ac rydw i’n ddigon hapus ceisio darparu hynny.”

Ticket fever

Bydd Gêm y Prifysgolion eleni’n cael ei gynnal ar 2il Mai 2012 a gellir archebu tocynnau o www.swansea-union.co.uk . Cynhelir Her Prifysgolion Cymru bob blwyddyn rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd. Cynhelir dros 25 o gystadlaethau chwaraeon i gyd dros gyfnod o wythnos i ddod o hyd i enillydd teilwng Tarian y Prifysgolion. Mae’r prif ddigwyddiad, y gêm rygbi fawr, yn digwydd ar y nos Fercher yn Stadiwm y Mileniwm Caerdydd. Mynychodd dros 14,500 o gefnogwyr y gêm y llynedd.

Mae’r campau eraill sy’n rhan o’r gystadleuaeth yn cynnwys hoci, sboncen, badminton, lacrós, rhwyfo, golff, pêl-fasged, pêl-droed, pêl-rwyd, cleddyfaeth ac ystod o chwaraeon eraill gan gynnwys celfyddydau ymosod. Mae hwn yn ddigwyddiad i godi arian, gyda’r elw’n mynd at nifer o achosion da.

Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â Her Prifysgolion Cymru, canlyniadau blaenorol a gwybodaeth am frwydr danbaid eleni ewch i http://www.welshvarsity.com

Gellir dod o hyd i wybodaeth am Glwb Rygbi Prifysgol Abertawe yn http://www.pitchero.com/clubs/swanseauniversityrfc

YouTube link: http://www.youtube.com/playlist?list=PL79DAE278C69DAE6C&feature=plcp

Flickr link: http://www.flickr.com/photos/swanseauniversity/sets/72157629316100854/