Cyfres Darlithoedd Cyhoeddus mewn Diwinyddiaeth - “Can the gospels be trusted?"

Caiff y Ddarlith Gyhoeddus agoriadol mewn Diwinyddiaeth ar gyfer Tymor yr Haf ym Mhrifysgol Abertawe ei thraddodi gan Dr Peter Williams, Warden Ty Tyndale, Caergrawnt a Darlithydd mewn Astudiaethau Beiblaidd ym Mhrifysgol Caergrawnt. Bydd yn siarad yn Narlithfa James Callaghan am 7:00pm ar ddydd Mercher, Mai 2, 2012

Mae'r ddarlith hon yn rhan o Gyfres Darlithoedd Cyhoeddus mewn Diwinyddiaeth Prifysgol Abertawe  sydd wedi bod yn llwyddiannus dros ben.


Dr Peter J Williams Teitl: “Can the gospels be trusted?"

Siaradwr: Dr Peter Williams, Warden Ty Tyndale, Caergrawnt a Darlithydd mewn Astudiaethau Beiblaidd Prifysgol Caergrawnt 


Dyddiad: Dydd Mercher, Mai 2, 2012

Amser: 7:00pm

Lleoliad: Darlithfa James Callaghan, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Mynediad am ddim, croeso i bawb. 


Gwybodaeth am y siaradwr: Enillodd Dr Peter J Williams ei MA, MPhil a'i PhD ym Mhrifysgol Caergrawnt  yn astudio hen ieithoedd sy’n perthyn i’r Beibl. Yn wreiddiol, roedd Williams yn bwriadu bod yn gyfieithydd o’r Beibl, ond ar ôl gweld sawl myfyriwr o’r Beibl nad oedd yn cydnabod ei awdurdod, penderfynodd Williams newid ei gyfeiriad proffesiynol a dod yn ysgolhaig efengylaidd er mwyn gwella ysgolheictod cyffesiadol.

Ar ôl derbyn ei PhD, derbyniodd Williams swydd ôl-ddoethurol yng Nghyfadran Diwinyddiaeth Prifysgol Caergrawnt o 1997-1998 ac ar ôl hynny, bu’n dysgu Hebraeg a’r Hen Destament yng Nghaergrawnt fel Darlithydd Cyswllt ac fel Cymrawd Ymchwil yn yr Hen Destament yn Nhy Tyndale (1998-2003). 

Aeth Dr Williams yna i ddysgu’r Testament Newydd ym Mhrifysgol Aberdeen. Derbyniodd Dr Williams swydd Warden Ty Tyndale bedair blynedd yn ddiweddarach. Mae bellach yn gweithredu fel Warden a Darlithydd mewn Astudiaethau Beiblaidd ym Mhrifysgol  Caergrawnt a hefyd fel Uwch-ddarlithydd er Anrhydedd mewn Astudiaethau Beiblaidd ym Mhrifysgol Aberdeen.

Wrth edrych yn ôl ar ei hanes academaidd, mae Dr Williams yn disgrifio ei daith broffesiynol drwy ddweud, “Dwi’n ei chael hi’n anhygoel meddwl am sut y cefais fy nhywys drwy wahanol gyfnodau o feddwl fy mod i’n mynd i wneud rhywbeth arall (bod yn gyfieithydd o’r Beibl, ysgolhaig yr Hen Destament, ysgolhaig y Testament Newydd), i ganfod fy mod i bellach yn gyfrifol am lyfrgell a chymuned ymchwil lle mae fy niddordebau yn y naill Destament ac mewn ieithoedd sy’n ymwneud ag astudio’r Beibl yn ddefnyddiol dros ben.”

Mae Dr Williams yn briod i Kathryn ac mae dau o blant gyda nhw, Magdalena a Leo.


Am ragor o wybodaeth ynglyn â'r digwyddiad hwn, cysylltwch â'r Parchedig Nigel John, Ffôn: 01792 205678, Estyniad: 4442, neu e-bost: n.john@abertawe.ac.uk.